شرایط مخصوص بیمه طوفان، گردباد و تندباد

شرایط مخصوص بیمه طوفان، گردباد و تندباد


بر اساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی بدین وسیله موافقیت می‌شود خسارات مستقیم ناشی ازطوفان، گردباد و تندباد تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرد.

 • تعریف
  در ادبیات علمی طوفان عبارت است از هرگونه حرکت و جابجائی هوا و باد که سرعت آن km/h62 بیشتر باشد. بدیهی است وقوع طوفان و گردباد و تندباد می‌بایست توسط مراجع ذیصلاح مورد تائید قرار گیرد.
 • استثنائات
  • خسارات وارد بر اموال منقولی که در فضای باز قرار دارند مگر این که توافق دیگری صورت پذیرفته باشد.
  • خسارات ناشی از تخریب زمین که بر اثر وزش طوفان، گردباد و تندباد به وجود آمده باشد.
  • سرقت از محل مورد بیمه بعد از وقوع طوفان.
  • خسارات ناشی از سقوط بهمن.
  • خسارات ناشی از امواج دریا.
  • خسارات ناشی از ورود آب از درزهای درب و پنجره.
 • فرانشیز: 
  از هر خسارت 10 درصد بعنوان تعهد بیمه‌گذار کسر خواهد گردید.