بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق

بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق


در این بیمه نامه بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها موجودی نقدی خویش اعم از وجه نقد و اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه می‌نمایند.
نرخ حق‌بیمه وجوه در صندوق با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق (تعداد نگهبانان و محافظین ساختمان) تعیین می‌گردد .

 بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها موجودی نقدی خویش اعم از وجه نقد و اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه می‌نمایند.
نرخ حق‌بیمه وجوه در صندوق با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق (تعداد نگهبانان و محافظین ساختمان) تعیین می‌گردد .

کلیه بازرگانان، تجار، تولید کنندگان و تمامی افرادی که  نوعی کالای ارزشمند را در سطح کشور جابجا می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • سرقت توسط سارق یا سارقین اعم از اینکه مسلح یا غیرمسلح باشند
 • آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار
 • سیل و زلزله
 • تصادف اتومبیل حامل وجوه
 • سوانح مربوط به هواپیمای حامل وجوه به هر ترتیب از جمله هواپیما ربایی
 • شورش، بلوا، اغتشاش و اعتصاب
 • تصادم قایق موتوری، لنج و کشتی و غرق شدن آنها
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه گزار بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 • واحدهای صدور موظفند کلیه بیمه نامه های باربری خود را بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه صادر نمایند. بدیهی است جهت صدور بیمه نامه باربری با نرخهای کمتر از تعرفه مصوب، اخذ مجوز کتبی مدیریت بیمه های باربری الزامی می باشد.
 • باتوجه به شرایط رقابتی حاکم بر بازار بیمه کشور و به منظور جذب و حفظ بیمه گزاران در مواردی که شرکتهای رقیب مبادرت به نرخ شکنی نموده و بیمه گزاران عمده شرکت را با روشهای غیرحرفه ای و مغایر با عرف و مقررات بیمه مرکزی ایران تطمیع و جذب می نمایند، کلیه واحدهای صدور موظفند پس از حصول اطمینان از نرخها و شرایط اعلام شده، مستندات لازم را همراه با توجیهات فـــــنی و بیمه ای پس از اظهار نظر قطعی بالاترین مقام اجرایی (رؤسا و مدیران مراکز، شعب و مجتمعها) جهت بررسی و تصمیم گیری به مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند و در صـــــورتی که بیمه گزاران از ارائه مستندات(مکاتبات و یا تصویر بیمه نامه های صادره) خودداری می-نمایند، مشاهده مکاتبات و یا بیمه نامه های صادره شرکتهای رقیب توسط یکی از همکاران شعب و ارائه گزارش کتبی همراه با تأیید بالاترین مقام واحد اجرایی الزامی است.
 1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد "را مبنی بر صدور بیمه‌نامه‌های هوایی تکمیل می‌کند.
 2. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی نرخ تعیین شده را در قالب نامه‌ای به مشتری ابلاغ می‌نماید.
 3. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌کند.
 4. پس از بازدید کارشناس فنی ازمحل مورد بیمه ،اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی کرده و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه می‌نماید.
 5. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای حق‌بیمه را به مشتری اعلام کرده و درخواست پرداخت آنرا می‌نماید.
 6. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد.
 7. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد.
 8. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
 1. فرم پیشنهاد بیمه پول در صندوق
 2. حکم بازدید اولیه کارشناس
 3. فیش نقدی
 4. بیمه‌نامه وجوه و مسکوکات در صندوق
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق

این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
مراحل صدور بیمه‌نامه وجوه و مسکوکات در صندوق (کلیه اسکناس‌ها و مسکوکات رایج ایرانی و خارجی، جواهر، طلا، نقره، انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت، چک مسافرتی، چک پول، سفته، تمبر، ربات) و غیره که به بیمه‌گزار تعلق دارد یا به عنوان امانت یا سپرده و یا به هر عنوان دیگر در اختیار وی قرار دارد.)
 • مدارک مورد نیاز:

  1. فرم پیشنهاد بیمه پول در صندوق
  2. حکم بازدید اولیه کارشناس
  3. فیش نقدی
  4. بیمه‌نامه وجوه و مسکوکات در صندوق
 • شرح فرآیند:

  1. مشتری "فرم پیشنهاد بیمه پول در صندوق" را تکمیل می‌کند.
  2. رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری "حکم بازدید اولیه کارشناس" را طی نامه صادر می‌کند.
  3. کارشناس بازدید از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش بازرسی اولیه" را تهیه می‌کند.
  4. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری گزارش بازرسی را به همراه نامه‌ای به اداره کل مدیریت بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌کند
  5. اداره کل مدیریت بیمه‌نامه‌های باربری نرخ و شرایط را تعیین و در قالب نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌کند.
  6. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری براساس نرخ و شرایط اعلام شده، حق‌بیمه را محاسبه و به همراه پیش‌نویس بیمه‌نامه به مشتری اعلام می‌کند.
  7. در صورتی‌که مشتری نرخ و شرایط اعلام شده را بپذیرد، یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد و یا چک مبلغ حق‌بیمه را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد.
   بیمه‌گزار می‌تواند حق‌بیمه را بصورت قسطی پرداخت نماید. در اینصورت 20- 30 درصد حق‌بیمه بصورت نقد دریافت می‌شود. بیمه‌گزار در این حالت می‌تواند به تعداد قسط‌ها چک تحویل دهد.
  8. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد. گواهی دریافت حق‌بیمه در چهار نسخه زیر صادر می‌شود:
   • نسخه اول مخصوص مشتری می‌باشد
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری می‌باشد. در صورتی‌که توسط نمایندگی صادر شده باشد، یک نسخه از آن برای نمایندگی ارسال می‌شود.
  9. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
  10. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری "بیمه‌نامه وجوه و مسکوکات در صندوق" را در 7 نسخه زیر صادر می‌کند:
   • برگه اول، دوم و سوم آن به عنوان رسید نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
   • یک نسخه از آن به همراه رسید مبلغ پرداختی و یا چک دریافت شده به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • نسخه پنجم آن برای مدیریت باربری ارسال می‌گردد.
   • نسخه ششم آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری بایگانی می‌شود.
   • نسخه آخر آن برای نمایندگی (در صورتی که مستقیم با نمایندگی باشد) ارسال می‌شود. (در صورتی‌که بیمه‌گزار دولتی باشد، این نسخه نزد اداره صدور می‌ماند)
  11. در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
 1. حق بیمه
  حق بیمه در بیمه نامه های وجوه در صندوق، به صورت سالانه محاسبه شده و در این خصوص می بایستی حداکثر موجودی در صندوق در مدت اعتبار بیمه نامه را منظور نمود. این در حالی است که حق بیمه در بیمه-نامه های وجوه انتقالی (وجوه در راه)، براساس هر مرحله از حمل و یا تعداد حملهایی که در طول مدت اعتبار بیمه نامه و بنا به اعلام بیمه گزار صورت می گیرد محاسبه خواهد شد. به عبارت دیگر:
  • حق بیمه موجودی در صندوق (یک سال) = (نرخ اخذ شده از مدیریت) × (حداکثر موجودی در صندوق)
  • حق بیمه وجوه انتقالی = (نرخ اخذ شده از مدیریت) × (میزان موجودی در هر حمل) × (تعداد حمل)
  تبصره: چنانچه تعداد حمل بیش از یک بار باشد، می بایستی تعداد دفعات حمل در طول مدت اعتبار قرارداد بیمه را محاسبه و در فرمول قرار داد.
 2. فرانشیز:
  معادل 10درصد هرخسارت مشمول فرانشیز می باشد.
 • در صورتی که مشتری برای اولین بار پیشنهاد بیمه مسئولیت را تکمیل کرده باشد، به عنوان یک فرد حقیقی و یا حقوقی (بسته به ماهیت مشتری) در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)معرفی می‌شود.
 • اطلاعات پیشنهاد مشتری در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)به اسم مشتری وارد می‌شود.
 • اطلاعات کلوز‌های بیمه‌نامه (پوشش‌های فرعی) در فرم "تعریف کلوزها" در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)وارد می‌شود.
 • نرخ و شرایط بیمه‌نامه که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده، در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)محاسبه شده است، پرینت گرفته شده و به مشتری تحویل داده می‌شود.
 • در صورت موافقت مشتری، بیمه‌نامه در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)در فرم "ثبت بیمه‌نامه" ثبت می‌شود.
پس از صدور قرارداد بیمه و ارائه آن به بیمه‌گزار، ممکن است تغییراتی در مواردی که در آنها ذکر گردیده است بوجود آید؛ از این رو نیاز به صدور الحاقی می‌باشد. در این فرآیند، مراحل صدور الحاقی برای قرارداد بیمه وجوه و مسکوکات و شرایط افزایش یا کاهش تعهدات مالی آن آورده شده است.
 • انواع الحاقی:

  1. الحاقی تغییر نام
  2. الحاقی افزایش/ کاهش سرمایه
   در صورتی‌که به عللی ارزش کالا افزایش یا کاهش یابد، با اعلان کتبی از بیمه‌گزار، بیمه‌گر می‌بایست نسبت به صدور الحاقی در فرم‌های مربوطه اقدام نماید. مبلغ اضافی و یا برگشتی حق‌بیمه از حاصلضرب مابه‌التفاوت مبلغ بیمه شده در نرخ حق‌بیمه بدست خواهد آمد.
  3. الحاقی ابطال بیمه‌نامه
  4. الحاقی تمدید بیمه‌نامه
  5. الحاقی تمدید مدت اعتبار
  6. الحاقی بدون بار مالی
 • مدارک مورد نیاز برای الحاقیه:

  1. قرارداد بیمه وجوه و مسکوکات (در راه/ در صندوق)
  2. درخواست بیمه‌گزار مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید قرارداد بیمه
  3. تاییدیه کتبی و رسمی بانک ذی‌نفع مبنی بر عدم استفاده از قرارداد بیمه
  4. فیش نقدی
  5. پرونده صدور
 • شرح فرآیند:


  روند انجام فرآیند صدور الحاقی بیمه‌نامه وجوه و مسکوکات به شرح زیر است:
  1. بیمه‌گزار درخواست خود را مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری ارائه می‌دهد. در صورتی که درخواست ابطال و یا تغییر بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
   در صورتی‌که بیمه‌گزار خصوصی باشد و از آغاز بیمه‌نامه زمان زیادی گذشته باشد، (مثلاً 6 ماه از یک بیمه‌نامه یکساله) درخواست جهت تغییر ارزش کالا می بایست در قالب نامه‌ای باشد.
   در صورتی‌که درخواست ابطال بیمه‌نامه باشد یا مبلغ برگشتی داشته باشد یا بیمه‌گزار خصوصی باشد، درخواست می‌بایست کتبی باشد.
   برای ابطال بیمه‌نامه، مدارک زیر مورد نیاز است:
   • اصل و رونوشت‌های بیمه‌نامه
   • نامه بانک ذی‌نفع مبنی بر تائید ابطال بیمه‌نامه
  2. در صورتی‌که درخواست، ابطال بیمه‌نامه باشد و یکی از موارد زیر اتفاق افتاده باشد، شورایی جهت تصمیم‌گیری و تائید درخواست تشکیل می‌شود:
   • عدم ارسال اصل یا رونوشت بیمه‌نامه توسط بیمه‌گزار
   • نبودن نامه بانک ذی‌نفع

   این شورا از افراد زیر تشکیل شده است:
   مدیریت مجتمع، رئیس اداره کل باربری، معاون اداره کل باربری، رئیس اداره صدور باربری
  3. درصورتی‌که الحاقی بار مالی نداشته باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری الحاقی را بر حسب شرایط درخواست شده- در قالب فرم مشخصی- صادر می‌کند. الحاقی در 6 نسخه زیر صادر می‌گردد:
   • سه نسخه اول برای بیمه‌گزار
   • نسخه چهارم برای مدیریت بیمه‌نامه‌های باربری
   • نسخه پنجم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه آخر برای بایگانی اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری
  4. در صورتی‌که الحاقی بار مالی داشته باشد، به سه صورت زیر عمل می‌شود:
   • در صورتی‌که الحاقی برگشتی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست نسخه مربوط به خود را جهت دریافت وجه به اداره کل حسابداری و آمار ارائه نماید.
   • در صورتی‌که الحاقی اضافی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست مبلغ تعیین شده را واریز و "فیش واریزی" یا "چک" را به اداره‌ صدور بیمه‌نامه‌های باربری ارائه دهد. سپس اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری فیش واریزی را به همراه نسخه چهارم الحاقی به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید.
   • در صورتی‌که بیمه‌گزار دولتی باشد و دارای بانک ذی‌نفع باشد، بانک مبلغ اضافی را محاسبه و به حساب شرکت بیمه واریز می‌کند.
   • در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  5. رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری الحاقی صادر شده را تایید می‌کند.
  6. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری الحاقی صادر شده را در پرونده پیوست می‌کند.
  7. در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها
 1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال می‌کند..
 2. سپس کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به‌عمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.
 3. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری ، "حواله خسارت بیمه باربری باربری" را صادر کرده و به بیمه‌گزار تحویل می دهد.
 4. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه هوایی به بیمه‌گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.
 5. بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.
 6. بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
 7. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
 1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
 2. حکم کارشناس
 3. کپی بیمه‌نامه
 4. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری
 5. حواله خسارت بیمه باربری
 6. رسید دریافت چک
 7. عکس‌های تهیه شده از حادثه
منظور از خسارت، زیان مادی است که به علت وقوع حادثه ممکن است به بیمه‌گزار وارد شود و به خاطر این زیان است .
 • مدارک مورد نیاز:

  1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
  2. حکم کارشناس
  3. کپی قرارداد بیمه
  4. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری
  5. حواله خسارت بیمه باربری
  6. رسید دریافت چک
  7. عکس‌های تهیه شده از حادثه
 • شرح فرآیند:

  1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌کند.
   در این نامه، اطلاعات زیر می‌بایست درج شده باشد:
   • شماره بیمه‌نامه
   • نوع خسارت
   • محل وقوع خسارت
  2. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات نامه را در "دفتر اندیکاتور" ثبت می‌نماید.
  3. بازخوانی پرونده صدور: اداره خسارت بیمه‌نامه باربری، یک کپی از بیمه‌نامه را از اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری دریافت می‌کند.
  4. رئیس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، "حکم کارشناس" جهت بازدید از خسارت را طی نامه‌ای صادر می‌کند.
  5. با توجه به نوع خسارت و مهارت مورد نیاز جهت بررسی کردن آن، کارشناس یا از اداره اعزام می‌شود و یا از کارشناسان بین‌المللی یا سایر شرکت‌ها استفاده می‌شود.
   جهت اعزام کارشناس خارج از اداره، طی نامه‌ای به آن مرکز یا شرکت درخواست داده می‌شود.
   • در صورتی‌که کارشناس به درون شهر اعزام شود، "دستور ماموریت" صادر می‌شود.
   • در غیراین‌صورت، "فرم ماموریت" صادر می‌شود.
  6. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.
  7. در صورتی‌که خسارت وارد شده به هر دلیلی قابل ارزیابی نباشد، کارشناس "صورتجلسه مقدماتی" را جهت بررسی‌های بعدی تکمیل می‌کند. بازدید نهائی به اعزام کارشناس منتصب از سوی مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری موکول می‌شود. در غیر این‌صورت، "صورتجلسه کارشناسی" را تکمیل می‌نماید.
   صورتجلسه کارشناسی در سه نسخه می‌باشد که یک نسخه از آن به بیمه‌گزار و دو نسخه دیگر به کارشناس پرونده تحویل داده می‌شود.
  8. کارشناس بازدید صورتجلسه و عکس‌های گرفته شده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد.
  9. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری نامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده خسارت به بیمه‌گزار ارسال می‌کند.
   مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده شامل موارد زیر می‌باشد:
   1. بارنامه حمل (ممهور به مهر بانک)
   2. قرارداد اجاره کشتی (اگر کشتی دربست اجاره شده باشد)
   3. فاکتور خرید (ممهور به مهر بانک)
   4. صورت بسته‌بندی (ممهور به مهر بانک)
   5. گواهی مبدا (ممهور به مهر بانک)
   6. پروانه سبز گمرکی یا فتوکپی کامل و خوانا از پشت و روی آن
   7. اعلامیه فروش ارز
   8. قبوض انبار گمرک
   9. بارنامه حمل داخلی
   10. قبوض باسکول درب خروح گمرک
   11. صورت‌مجلس گمرکی (یا بندری)
   12. رونوشت بارنامه سی .ام .آر که خسارت طی آن به تایید راننده رسیده باشد
   13. اصل گواهی کسر تخلیه صادره از طرف موسسه حمل و نقل که در آن قبول مسئولیت شده باشد و یا رونوشت رویت شده اظهارنامه رسمی دادگستری بر علیه موسسه حمل‌ و ‌نقل که در آن قطع مرور زمان از بارنامه و ادعای خسارت شده باشد
   14. ترخیصیه تفکیکی
   15. گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
   16. گزارش بازدید لویدز
   17. برگ جانشینی مهر و امضا شده
  10. پس از تکمیل مدارک، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری "فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری" را تکمیل می‌کند.
  11. در حین تکمیل فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری در قالب نامه‌ای از اداره صدور استعلام پرداخت حق‌بیمه را می‌نماید. در صورتی‌که بیمه‌گزار حق‌بیمه را طبق توافقات به عمل آمده، پرداخت نکرده باشد، بیمه‌نامه از اعتبار ساقط است و خسارتی پرداخت نخواهد شد.
  12. پس از تکمیل فرم صورت محاسبه بیمه باربری، درصورتی‌که میزان خسارت از سقف تعهدات اداره بیشتر باشد، پرونده خسارت به مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری (ستاد) فرستاده می‌شود. ستاد پرونده را بررسی کرده و پس از تائید، پرونده خسارت را به همراه نامه‌ای به اداره خسارت ارسال می‌نماید.
  13. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری "حواله خسارت بیمه باربری" را صادر کرده و اطلاعات آنرا در "دفتر اندیکاتور" ثبت می‌نماید.
   حواله خسارت بیمه باربری در 5 نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • یک نسخه در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد.
   • یک نسخه به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • سه نسخه به بایگانی اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌گردد.
  14. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری "حواله خسارت بیمه باربری" را صادر کرده و اطلاعات آنرا در "دفتر اندیکاتور" ثبت می‌نماید.
   این رسید در چهار نسخه زیر تهیه می‌شود:
   • نسخه اول برای بیمه‌گزار
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای بایگانی در اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری
  15. بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.
  16. بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
  17. پس از صدور چک، بیمه‌گزار چک به مبلغ خسارت را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
  18. در پایان ماه، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
 1. کارشناسی خسارت
  هنگام تنظیم صورتجلسات بازدید از مورد بیمه نامه ها ی باربری مراتب زیر می بایستی کاملاً مد نظر قرار گیرند:
  • کارشناسی باتوجه به میزان خسارت وارده و در حدود اختیارات شعبه انجام شود. چنانچه میزان خسارت وارده بیشتر از اختیارات شعبه پیش بینی و برآورد گردید، صرفاً نسبت به تهیه صورتجلسه مقدماتی اقدام و بازدید نهایی موکول به اعزام کارشناس منتصب از سوی این مدیریت خواهد بود؛
  • با توجه به نوع کالای بیمه شده و خسارت وارده، کارشناسی در حدود تخصص و توان فنی کارشناس (اعم از کارمندان شرکت یا کارشناسان فنی آزاد که الزاماً بایستی با دفتر حقوقی شرکت و ازطریق شورای فنی قرارداد تنظیم نموده باشند و یا کارشناسان آزاد دادگستری و یا شرکت های مستقل و معتبر بین المللی) باید انجام شود.
  تبصره: تنها آن دسته از کارشناسان آزاد (متخصص و غیر شاغل در شرکت) مجاز به انجام کارشناسی برای شرکت و دریافت حق الزحمه می باشند که حکم کارشناسی آنان قبلاً توسط شورای فنی برای آنان صادر و به ادارات و شعب مربوطه ابلاغ گردیده باشد. بنابراین استفاده از کارشناسان فاقد حکم کارشناسی، از وجاهت قانونی لازم برخوردار نبوده و نمی تواند منشأ رسیدگی به خسارات صورتجلسه شده قرار گیرد.
 2. صورتجلسه کارشناسی
  به منظور تسهیل در امر کارشناسی و رسیدگی به پرونده های خسارت، فرم صورتجلسه پیوست حاوی حداقل اطلاعات مورد بیمه خسارت دیده و فرم گزارش ارسال می گردد. بدیهی است در صورت ضرورت درج اطلاعات اضافی در این رابطه در متن صورتجلسه و یا حتی در گزارش کارشناسی مربوط نیز حایز اهمیت خواهد بود.
  • در صورتی که میزان خسارت از حدود اختیارات آن واحد خارج بوده ضمن تنظیم صورتجلسه بازدید مقدماتی مراتب را سریعاً به مدیریت بیمه باربری اعلام نموده تا تصمیم و اقدام مقتضی انجام پذیرد؛
  • دسترسی کارشناس به سوابق بیمه نامه و اطلاعات مندرج درآن قبل از انجام کارشناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا ضروری است حتماً قبل از انجام کارشناسی سوابق مورد بیمه و شرایط بیمه نامه مربوط به طور دقیق مورد مطالعه و در صورت احراز تعهد شرکت با توجه به نوع خسارت وارده و همچنین وصول حق بیمه بازدید صورت پذیرد؛
  • امر کارشناسی می بایستی حداکثر سه روز پس از دریافت اعلام خسارت بیمه گزار انجام پذیرد. در صورت عدم آماده بودن کالا جهت بازدید و یا هر علت دیگری که منجر به انجام کارشناسی نگردد، مراتب می-بایستی در اسرع وقت کتباً به بیمه گزار و یا اداره متقاضی کارشناسی اعلام شودد. ضمن آنکه در اعلام مراتب به بیمه گزار باید صریحاً قید شود که اعلام خسارت بعدی ایشان، معیار رسیدگی به پرونده خسارت خصوصاً مدت اعتبار بیمه نامه قرار خواهد گرفت؛
  • علت و چگونگی خسارت و میزان آن باید به صورت صریح و واضح در صورتجلسه کارشناسی توضیح داده شود، لذا مقتضی است از درج توضیحات مبهم و نامفهوم خودداری گردد.
  • در صورتی که میزان خسارت کالای مورد بیمه و یا بخشی از آن ( باتوجه به واحد بسته بندی مندرج در بارنامه) 100% تشخیص داده شد، بازیافتی کالا به شرکت سهامی بیمه ایران تعلق خواهد داشت، درغیر این صورت وضعیت بازیافتی باید در صورتجلسه به طور واضح مشخص گردد.
  • در امر بازدید اولیه به منظور صدور بیمه نامه، به واحد شمارش کالا و شماره و نوع بسته و وضعیت بسته-بندی توجه و چگونگی آن در گزارش درج گردد.
  پس از انجام کارشناسی در مورد بیمه نامه های صادره شعب دیگر شرکت سریعاً اصل صورتجلسه و گزارش کارشناسی مزبور را به ضمیمه نامه اعلام خسارت بیمه گزار که حاوی مهر و شماره و تاریخ ورود به دبیرخانه شعبه باشد به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
 3. نکات ضروری
  • در رابطه با خساراتی که دارای مقصر حادثه بوده و بازیافت خسارت امکان پذیر می باشد از جمله کسر تخلیه، عدم تحویل، حادثه وارد به وسیله نقلیه و .... اسناد مزبور از سوی بیمه گزار طبق مفاد مندرج در بیمه نامه، باید حداکثر ظرف مدت 7 ماه از تاریخ ورود کالا به مرز ارسال گردد تا در زمان اعتبار بارنامه (داخلی یکسال) در صورت تکمیل پرونده، خسارت پرداخت گردد.
  • در زمان پرداخت خسارت در بیمه نامه های داخلی می بایستی نسبت به اخذ رسید تسویه خسارت مهر و امضاء شده از بیمه گزار اقدام گردد تا پرونده جهت انجام امور ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارجاع شود. شایان ذکر است در صورت طولانی شدن زمان تکمیل مدارک بیش از مهلت های مقرر و قبل از انقضای مدت اعتبار بارنامه، بیمه گزار موظف به ارائه گواهی تمدید اعتبار بارنامه می باشد تا بدینوسیله موجبات استیفای حقوق شرکت فراهم گردد.
   بدیهی است مسؤولیت هرگونه تعلّل در رسیدگی به پرونده خسارت و عدم پیگیری موضوع تکمیل مدارک، جهت پرداخت خسارت که منجر به انقضای اعتبار بارنامه و تضییع حقوق شرکت گردد، به عهده مدیریت محترم شعب مربوطه می باشد.
  • کلیه واحدهای اجرایی موظفند خسارات مازاد بر سقف نگهداری قرارداد اتکایی (خسارات بیشتر از 000ر400 دلار) را در اسرع وقت ممکن کتباً به مدیریت محترم اتکایی اعلام نموده و رونوشت آنرا نیز برای مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند.