بیمه مهریه

بیمه مهریه


بیمه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زوجه می تواند از مزایای آن بهره مند شود .در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ( پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه ) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زوجه می تواند از مزایای آن به شرح زیر بهره مند شود:
 • در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا به زوجه پرداخت می گردد.
 • در صورت از کارافتادگی دائم و کامل زوج در طول مدت بیمه ، بیمه گذار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه گر کماکان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.
 • در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد شد .
 • در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه دو برابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گردید .
 • چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط بیمه گذار و قبل از پایان مدت بیمه مطلقه گردد ذخیره ریاضی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد.
 • زوجه به میزان 85% در منافع حاصل از عملیات بیمه گری در این بخش سهیم بوده و در صورت تشکیل منافع مزبور ، سرمایه اصلی بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده است به وی پرداخت خواهد شد .
 • زوجه می تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه و پرداخت مستمر حق بیمه مربوط و با موافقت بیمه گذار از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه تقاضای وام نماید .
در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ( پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه ) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
بانوان محترمه به این بیمه نامه نیاز دارند.
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • فوت
 • فوت به شرط حادثه
بیمه شده در صورت از کارافتادگی دائم و کامل از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد.
به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است. مشاهده اصطلاحات بیمه ای
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه گذار بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 1. مشتری فرم پیشنهاد بیمه انفرادی و گواهی اطلاع از شرایط و مقررات بیمه مهریه را دریافت می کند.
 2. کارشناس صدور قسمت اظهار نظر اولیه را تکمیل نموده و با توجه به سرمایه افراد تعیین می‌نماید که مشتری نیاز به تکمیل پرسشنامه پزشکی و معاینه پزشک معتمد بیمه و یا انجام آزمایشات تکمیلی در بیمارستان دارد یا خیر
  • اگر سرمایه مشتری کمتر از 10 میلیون تومان باشد مشتری برای معاینه به همراه پرسشنامه و فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده به پزشک معتمد ارجاع داده می‌شود.
  • اگر سرمایه مشتری کمتر از 10 میلیون تومان باشد مشتری با در دست داشتن معرفی‌نامه به پزشک و بیمارستان معتمد بیمه (که در حال حاضر بیمارستان طوس می‌باشد) ارجاع داده می‌شود. پس از انجام آزمایشات لازم در بیمارستان، مشتری با در دست داشتن پرونده پزشکی بیمارستان به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت مراجعه نموده و از آنجا به پزشک مشاور بیمه رجوع داده می‌شود. پزشک مشاور نظر نهایی را در باره مجاز یا غیر مجاز بودن مشتری برای پوشش بیمه اعلام می‌نماید.
 3. کارشناس صدور میزان حق بیمه را تعیین کرده به مشتری اعلام می نماید
 4. مشتری فرم را مهر و امضا کرده و حق بیمه را پرداخت می نماید
 5. بیمه نامه صادر شده و دفترچه اقساط یک سال اول حق بیمه پرینت گرفته شده و به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.( در صورتی که در سال اول اقساط درست پرداخت شده باشد دفترچه سال بعد صادر می شود)
 1. فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی
 2. گواهی اطلاع از شرایط و مقررات بیمه مهریه
 3. فرم پرسشنامه بیمه‌های مهریه
 4. پرونده پزشکی بیمارستان
 5. فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده
مدت بیمه‌نامه بر اساس توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار و از ساعت 24 روز آغاز تا ساعت 24 روز پایان اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد. زمان آغاز تعهدات در بیمه‌نامه درج شده و از ساعت 24 می‌باشد.
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
این فرآیند به منظور صدور بیمه‌نامه‌ای انجام می‌شود که در آن بیمه‌گزار نه‌تنها تحت پوشش بیمه عمر قرار می‌گیرد، بلکه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب برای زوجه ایجاد می‌نماید. در این نوع بیمه با توجه به سرمایه موردنظر بیمه‌گزار، حق بیمه‌ای برای مشتری درنظر گرفته می‌شود که می‌تواند به صورت ماهیانه، سالیانه و یا یکجا پرداخت شود. بیمه‌گزار می‌تواند علاوه بر سرمایه نهایی که در پایان زمان بیمه‌نامه دریافت می‌کند، در طول زمان بیمه‌نامه نیز از محل سرمایه‌گزاری خود وام بگیرد.
 • مدارک مورد نیاز

  1. فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی
  2. گواهی اطلاع از شرایط و مقررات بیمه مهریه
  3. فرم پرسشنامه بیمه‌های مهریه
  4. پرونده پزشکی بیمارستان
  5. فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده
 • شرح فرآیند


  این فرآیند به منظور صدور بیمه‌نامه‌های مهریه و با مراجعه مشتری آغاز می‌گردد. بیمه‌گزار در این نوع بیمه فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد
  1. مشتری به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر مراجعه می‌نماید.
  2. پس از مذاکره با کارشناس صدور، مشخصات مورد نیاز مشتری از جمله اطلاعات فردی، سرمایه مورد نظر و طول مدت بیمه توسط کارشناس صدور در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) ثبت شده و حق بیمه توسط برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) محاسبه می‌گردد.
  3. کارشناس صدور فرم پیشنهاد بیمه انفرادی و گواهی اطلاع از شرایط و مقررات بیمه مهریه را به مشتری تحویل می‌دهد.
  4. مشتری گواهی مذکور و فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی را که شامل اطلاعات مشخصات پیشنهاد دهنده (بیمه‌گزار)، مشخصات بیمه‌شده، مشخصات بیمه‌نامه مورد درخواست (بیمه مهریه)، پرسش‌های عمومی، وضعیت سلامت و اطلاعات پزشکی بیمه‌شده می‌باشد، تکمیل نموده و به کارشناس صدور تحویل می‌دهد.
  5. قسمت گزارش فروشنده بیمه (در فرم پیشنهاد بیمه) توسط نماینده معرفی‌کننده مشتری (در صورت وجود) تکمیل می‌گردد.
  6. کارشناس صدور قسمت اظهار نظر اولیه را تکمیل نموده و با توجه به سرمایه افراد تعیین می‌نماید که مشتری نیاز به تکمیل پرسشنامه پزشکی و معاینه پزشک معتمد بیمه و یا انجام آزمایشات تکمیلی در بیمارستان دارد یا خیر
   • سرمایه مشتری کمتر از 10 میلیون تومان باشد.
    • مشتری برای معاینه به همراه پرسشنامه و فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده (که نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد و شغل فرد در آن ذکر شده است) به پزشک معتمد ارجاع داده می‌شود.
    • مشتری بعد از انجام معاینات، گزارش تکمیل شده پزشک معاینه کننده را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تحویل می‌دهد.
   • سرمایه فرد بیش از 10 میلیون تومان باشد.
    • مشتری با در دست داشتن معرفی‌نامه به پزشک و بیمارستان معتمد بیمه (که در حال حاضر بیمارستان طوس می‌باشد) ارجاع داده می‌شود.
    • پس از انجام آزمایشات لازم در بیمارستان، مشتری با در دست داشتن پرونده پزشکی بیمارستان به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت مراجعه نموده و از آنجا به پزشک مشاور بیمه رجوع داده می‌شود.
    • پزشک مشاور پرونده را بررسی نموده و نظر نهایی را در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن مشتری برای پوشش بیمه اعلام می‌نماید. (در این حالت نیز مشتری ممکن است غیر مجاز شناخته شود و یا پوشش بیمه وی با درنظر گرفتن اضافه نرخ بیمه بلامانع تشخیص داده شود.)
  7. پیشنهاد در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد و ثبت می‌شود.
  8. با تأیید کارشناس اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ، سیستم بیمه‌نامه در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) ثبت می‌شود.
  9. بیمه‌نامه بر روی فرمت بیمه‌نامه مهریه در سه نسخه پرینت گرفته می‌شود.
  10. بیمه‌نامه پس از امضا و مهر شدن به بیمه‌گزار‌ تحویل داده می‌شود.
  11. اقساط حق بیمه و مبلغ پس‌انداز در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) و در فرم تایید اقساط توسط کارشناس صدور تکمیل می‌شود.
  12. برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) 12 برگ دفترچه اقساط را نمایش می‌دهد. (برای هر یک از اقساط شماره شناسایی مجزایی تخصیص می‌دهد.)
  13. دفترچه اقساط یک سال اول حق بیمه پرینت گرفته شده و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.پس از پرداخت هر قسط در بانک توسط بیمه‌گزار، بانک اطلاعات را به اداره تمرکز حساب‌ها ارسال کرده و قسط در سیستم پاس می‌شود.
  14. بیمه‌گزار بعد از پرداخت اقساط یک ساله خود، به اداره صدور بیمه‌نامه مراجعه می‌نماید.
   • در صورتی که بیمه‌گزار اقساط خود را به موقع پرداخت کرده باشد، دفترچه دوم اقساط حق بیمه برای وی صادر می‌شود.
   • در صورتی که بیمه‌شده‌ اقساط خود را به موقع پرداخت نکرده باشد، تا زمانی که اقساط بیمه به‌طور کامل تسویه نشود، دفترچه اقساط دوم صادر نمی‌شود. اگر چند قسط در بانک با یک شماره ثبت شده باشد، با ارائه فیش توسط مشتری و استعلام از بانک توسط نامه، به اداره پشتیبانی امور مالی اعلام می‌شود. پس از تفکیک حساب در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد می‌شود.
  15. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش بیمه‌نامه‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادهای جدید، رونوشت دفتر قراردادها و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش بیمه‌نامه‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها
   • اداره خسارت بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت: اصل مدارک قرارداد جدید
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش بیمه‌نامه‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادهای جدید
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
 • مدارک مورد نیاز

  1. نامه درخواست تغییر بیمه‌گزار
  2. نامه بیمه‌گر مبنی بر صدور الحاقی
  3. فرم درخواست تغییر بیمه‌گزار
  4. فرم درخواست تغییر در سرمایه و مدت
  5. فرم درخواست تغییر اطلاعات بیمه تکمیلی
  6. فرم درخواست تغییر نحوه پرداخت حق بیمه
  7. فرم ادامه پرداخت حق‌بیمه‌ها
  8. فیش نقدیه
 • شرح فرآیند


  الحاقی‌ها به دو گروه کلی الحاقی اضافی و الحاقی برگشتی طبقه‌بندی می‌شوند. هر گونه تغییر در مفاد بیمه‌نامه که منجر به افزایش حق بیمه گردد،‌ در قالب الحاقی اضافی و هر گونه تغییر که باعث کاهش حق بیمه گردد،‌ در قالب الحاقی برگشتی منظور می‌شود.
  در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بارمالی افزایش یافته با مقدارکاهش یافته برابری نماید.در این صورت حق بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  در بیمه‌های مهریه تغییرات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  • تغییر بیمه‌گزار
  • تغییر استفاده‌کننده
  • ابطال بیمه‌نامه
  • تغییر سرمایه بیمه
  • تغییر مدت بیمه
  • تغییر اطلاعات بیمه تکمیلی
  • تغییر شغل بیمه‌شده
  • تغییر نحوه پرداخت حق بیمه
  • افزایش نرخ پزشکی
  این فرآیند با دریافت درخواست از بیمه‌گزار آغاز می‌شود.
  1. نامه درخواست از بیمه‌گزار دریافت می‌شود که شامل اطلاعات تغییر مورد درخواست می‌باشد.
   • در صورتی که تغییر مورد درخواست بیمه‌گزار تغییر بیمه‌گزار باشد (از اولیا به فرزند یا کارفرما به کارمند):
    • بیمه‌گزار و متقاضی انتقال بیمه‌نامه به اداره صدور بیمه‌نامه عمر و کارکنان دولت مراجعه می‌کنند.
    • فرم درخواست تغییر بیمه‌گزار توسط بیمه‌گزار تکمیل می‌شود.
    • فرم به تایید کارشناس اداره صدور رسیده و قسمت تایید آن تکمیل می‌شود.
    • اطلاعات تغییر مورد نظر در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد شده و الحاقی صادر می‌شود.
    • بعد از امضا و مهر، الحاقی به بیمه‌گزار جدید تحویل داده می‌شود.
   • در صورتی که تغییر مورد نظر بیمه‌گزار، تغییر استفاده‌کنندگان بیمه باشد:
    • بیمه‌گزار درخواست خود را طی نامه‌ای به بیمه‌گر تحویل می‌دهد.
    • نامه در دبیرخانه ثبت می‌شود.
    • اطلاعات بیمه‌نامه مورد نظر در سیستم اطلاعاتی تحت‌وب وارد شده و مشخصات آن توسط برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) نمایش داده می‌شود.
    • اطلاعات تغییر مورد نظر در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد شده و الحاقی صادر می‌شود.
    • بعد از امضا و مهر، الحاقی به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
   • در صورتی که درخواست بیمه‌گزار ابطال بیمه‌نامه باشد:
    • بیمه‌گزار درخواست ابطال را طی نامه‌ای برای بیمه‌گر ارسال می‌نماید.(در صورتی که کمتر از شش ماه از اقساط بیمه‌نامه پرداخت شده باشد، بیمه‌نامه ابطال می‌شود. درغیراینصورت بیمه‌نامه بازخرید می‌شود.)
    • کارشناس صدور درخواست را بررسی کرده و در صورت امکان ابطال، مبلغ برگشتی حق بیمه را براساس زمان باقی‌مانده از بیمه‌نامه و با توجه به سرمایه بیمه محاسبه می‌نماید.
    • الحاقی برگشتی صادر می‌شود و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
    • در صورت امکان بازخرید بیمه‌نامه، بیمه‌گزار به اداره خسارت ارجاع داده می‌شود.
   • در صورتی که تغییر مورد درخواست بیمه‌گزار تغییر سرمایه و یا مدت بیمه‌نامه باشد:
    • بیمه‌گزار به اداره صدور بیمه‌نامه عمر و کارکنان دولت مراجعه می‌کنند.
    • فرم درخواست تغییر در سرمایه و مدت توسط بیمه‌گزار تکمیل می‌شود.
    • فرم به تایید کارشناس اداره صدور رسیده و قسمت تایید آن تکمیل می‌شود.
    • اطلاعات تغییر مورد نظر در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد شده و در صورت تغییر سرمایه، "جدول ارزش بازخریدی" نیز تنظیم می‌شود.
    • الحاقی تغییرات صادر می‌شود.
    • بعد از امضا و مهر، الحاقی به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
   • در صورتی که تغییر مورد نظر بیمه‌گزار تغییر اطلاعات بیمه تکمیلی باشد:
    • بیمه‌گزار فرم درخواست تغییر اطلاعات بیمه تکمیلی را تکمیل می‌نماید.
    • اطلاعات در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد می‌شود.
    • میزان حق بیمه توسط برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) محاسبه می‌شود.
    • بر اساس میزان حق بیمه محاسبه شده، الحاقی چاپ می‌شود.
    • بعد از امضا و مهر، الحاقی به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
   • در صورتی که درخواست بیمه‌گزار اعلام تغییر شغل باشد:
    • بیمه‌گزار درخواست خود را طی نامه‌ای به بیمه‌گر تحویل می‌دهد.
    • نامه در دبیرخانه ثبت می‌شود.
    • اطلاعات در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد می‌شود.
    • الحاقی صادر می‌شود.
    • بعد از امضا و مهر، الحاقی به بیمه‌گزار‌ تحویل داده می‌شود.
   • در صورتی که تغییر مورد نظر بیمه‌گزار تغییر نحوه پرداخت حق بیمه باشد (از ماهیانه و سالیانه به یکجا):
    • بیمه‌گزار فرم درخواست تغییر نحوه پرداخت حق بیمه را تکمیل می‌نماید.
    • اطلاعات در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد می‌شود.
    • میزان حق بیمه توسط برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) محاسبه می‌شود.
    • مابقی اقساط توسط بیمه‌گزار‌ در بانک واریز شده و "فیش واریزی" به اداره صدور تحویل داده می‌شود.
    • فیش واریزی تحویل گرفته‌شده در پرونده بیمه بیمه‌گزار بایگانی شده و الحاقی صادر می‌شود.
    • بعد از امضا و مهر، الحاقی به بیمه‌گزار‌ تحویل داده می‌شود.
   • در صورتی که بیمه‌گزار با وجود بیش از یکسال تاخیر در پرداخت حق بیمه‌ها، بخواهد حق بیمه‌ها را پرداخت نماید:
    • بیمه‌گزار "فرم ادامه پرداخت حق بیمه‌ها" را تکمیل و به کارشناس اداره صدور تحویل می‌دهد.
    • بیمه‌گزار‌ به پزشک معتمد بیمه ارجاع داده می‌شود.
    • نظر پزشک معتمد طی یادداشتی به اداره صدور تحویل داده می‌شود.
     • در صورت مجاز بودن بیمه‌گزار برای ادامه بیمه از نظر پزشکی: در صورت نیاز، اضافه نرخ پزشکی محاسبه شده و حق بیمه توسط برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) محاسبه می‌شود.
     • در صورت مجاز نبودن بیمه‌گزار برای ادامه بیمه از نظر پزشکی:
      • اگر بیش از شش ماه از حق‌بیمه خود را پرداخت کرده باشد، بیمه‌نامه بازخرید می‌شود.
      • اگر کمتر از شش ماه از حق بیمه خود را پرداخت کرده باشد، بیمه‌نامه ابطال می‌شود.
    • الحاقی صادر می‌شود.
    • بعد از امضا و مهر، الحاقی به بیمه‌گزار‌ تحویل داده می‌شود.
    • کلیه حق بیمه‌های عقب افتاده یکجا دریافت می‌شود. برای این‌کار کل حق بیمه‌های عقب‌افتاده توسط برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) محاسبه و "فیش نقدی" به مبلغ کل آن صادر شده و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. بیمه‌گزار بعد از پرداخت حق‌بیمه فیش واریزی را به کارشناس اداره صدور تحویل می‌دهد.
  2. گزارشات زیر نیز به صورت ماهیانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های جدید و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها اداره خسارت بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت: اصل مدارک الحاقی‌ها
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها
   • اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های جدید و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده‌گزار‌شات، برای کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسشها و پاسخها
 1. بیمه‌گذار نامه‌ای مبنی بر رخ‌دادن حادثه را به اداره خسارت حوادث تحویل می‌دهد
 2. فرم “استعلام بیمه عمر و حوادث” توسط اداره صدور تکمیل شده و برای پزشک معتمد جهت تأیید ارسال می شود.
 3. پس از تأیید پزشک معتمد بیمه، حواله پرداخت خسارت صادر شده و به بیمه گذار تحویل داده می شود.
 1. نامه اعلام خسارت از بیمه‌گذار
 2. مدارک هزینه
 3. اصل و کپی شناسنامه
 4. کپی بیمه نامه
 • مدارک مورد نیاز

  1. نامه اعلام خسارت از بیمه‌گزار
  2. مدارک هزینه
  3. اصل و کپی شناسنامه
  4. کپی بیمه نامه
 • شرح فرآیند

  1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر رخ‌دادن حادثه را به اداره خسارت حوادث تحویل می‌دهد. مواردی که در این نامه باید حتما به آن‌ها اشاره شود عبارتند از:
   • شماره بیمه‌نامه
   • نوع بیمه
   • تاریخ حادثه
  2. کارشناس اداره خسارت عنوان بیمه‌شده را با کارتکس‌های موجود کنترل می‌نماید تا از عدم دریافت خسارت قبلی این بیمه‌شده اطمینان حاصل نمایند، در صورتی که قبلاً خسارت دریافت کرده باشد، کنترل می‌شود که خسارت برای مورد مشابه دوباره پرداخت نشود.
  3. همزمان با چک کردن کارتکس، مشخصات بیمه‌شده حادثه دیده در دفتر اعلام خسارت وارد شده و برای آن یک شماره پرونده ثبت می‌گردد.
  4. کارشناس اداره خسارت حوادث، کامل بودن مدارک را کنترل و در صورت تکمیل بودن، مشخصات بیمه‌شده را در کارتکس خسارت وارد می‌نماید. (شماره پرونده شماره‌ایست که در دفتر اعلام خسارت به پرونده خسارت داده شده است)
  5. بازخوانی پرونده صدور: کارشناس اداره خسارت حوادث، مشخصات بیمه‌شده‌ را در فرم “استعلام بیمه عمر و حوادث” وارد نموده و فرم را برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و حادثه ارسال می‌نماید.
  6. فرم “استعلام بیمه عمر و حوادث” در اداره صدور تکمیل و برای اداره خسارت حوادث ارسال می‌شود. اطلاعاتی که در اداره صدور در این فرم وارد می‌شوند عبارتند از:
  7. فرم تکمیل شده، به همراه مدارک دریافتی از بیمه‌گزار برای پزشک معتمد بیمه ارسال می‌گردد.
  8. پزشک معتمد فرم “آنالیز پزشکی (صورت محاسبه هزینه‌های درمانی)” را تکمیل و برای اداره خسارت حوادث ارسال می‌نماید.
  9. کارشناس اداره خسارت مبالغ مورد تایید و جمع کل آنها را کنترل نموده و در صورت تایید، فرم “حواله پرداخت” در سه برگ تکمیل می‌شود. مبلغ حواله خسارت برابر مبلغ مورد تایید پزشک بیمه می‌باشد.حواله پرداخت بصورت زیر توزیع می‌گردد:
   • یک نسخه از آن در اداره خسارت بایگانی می‌شود.
   • نسخه دیگر آن به بیمه‌شده تحویل داده می‌شود.
   • نسخه آخر آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
  10. زمانی که بیمه‌شده برای دریافت حواله خسارت مراجعه نماید، دفتر صدور حواله نیز تکمیل می‌گردد.
  11. حواله به بیمه‌شده تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.
  12. گزارشات زیر به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و به ادارات مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
   • اداره کل آمار و اتکایی: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
   • اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌ها: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
  13. بعد از پرداخت خسارت و در پایان ماه، اطلاعات پرونده خسارت در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌گردد