بیمه مسئولیت قراردادی

بیمه مسئولیت قراردادی


این بیمه نامه، بیمه‌ای است که یک‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد (یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زیان طرف دیگر شود؛ در این‌صورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد. بیمه مسئولیت قرادادی خطراتی همچون خسارات مالی را تحت پوشش قرار می‌دهد .این بیمه نامه مشتمل بر 9 زیر رشته می‌باشد.

بیمه مسئولیت قراردادی بیمه‌ای است که یک‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد (یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زیان طرف دیگر شود؛ در این‌صورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد.

رشته بیمه مسئولیت قراردادی مشتمل بر 9 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
 • برون مرزی (cmr)
 • ترانزیت (cmr)
 • صادرات (cmr)
 • واردات (cmr)
 • اف‌بی‌ال (فیاتا)
 • حمل و نقل داخلی
 • متصدیان حمل هوائی کالا
 • متصدیان حمل دریائی کالا
 • متصدیان حمل دریائی مسافر
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • خسارت مالی
برای این بیمه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
بیمه‌گذار می‌تواند حق‌بیمه را به دو صورت زیر پرداخت کند:
 • نقدی
 • قسطی
 1. دریافت درخواست صدور بیمه از طرف بیمه‌گذار
 2. صدور بیمه‌مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی کالا، فیاتا و یا ‌سی.ام.آر مورد درخواست بیمه ‌گذار
 1. برگه در خواست بیمه گذار
 2. تکمیل پرسشنامه (فرم پیشنهاد)توسط بیمه گذار
مدت قرارداد با توافق بیمه‌گذار و بیمه‌گر از ساعت 24 روز آغاز تا ساعت 24 روز پایان اعتبار قرارداد می‌باشد. زمان آغاز تعهدات در قرارداد درج شده و از ساعات 24 می‌باشد .
 • طبق دستورالعمل های اجرایی کاهش سرمایه باعث تخفیف می شود.
 • در شرایط رقابتی با درخواست واحد اجرایی درصدی تخفیف در نظر گرفته می شود.
این بیمه را می توان از کلیه مجتمع ها، شعب، نمایندگیها و کارگزاریهای مجاز تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
به منظور بیمه نمودن مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی کالا، فیاتا و ‌یا سی.ام.آر ، یک قرارداد کلی یک‌بار منعقد و پیش پرداخت دریافت می‌گردد. به ازای ارائه هر بارنامه به بیمه‌گر در بازه‌های زمانی مختلف در محدوده اعتبار قرارداد، پیشنهاد و گواهی بیمه‌ صادر شده و حق‌بیمه دریافت می‌شود.
 • مدارک مورد نیاز :

  1. فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی کالا، فیاتا و یا ‌سی.ام.آر
  2. چک/ فیش واریزی حق‌بیمه.
 • شرح فرایند:

  1. فرم "پیشنهاد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی کالا، فیاتا و ‌یا سی.ام.آر" توسط مشتری تکمیل شده و مهر و امضا می‌گردد.
   • صورتی که بیمه‌گزار مستقیماً به مجتمع مراجعه کرده باشد:گام 2
   • در صورتی که بیمه‌گزار به یک نمایندگی مراجعه کرده و فرم "پیشنهاد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی کالا، فیاتا و ‌یا سی.ام.آر" را در نمایندگی تکمیل نموده باشد:
    • فرم "پیشنهاد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی کالا، فیاتا و ‌یا سی.ام.آر" توسط نمایندگی برای اداره صدور بیمه‌های مهندسی و مسئولیت ارسال می‌شود.
    • گام 2
  2. فرم تکمیل شده در دبیرخانه مجتمع شماره می‌شود.
  3. در صورتی که مشتری برای اولین بار پیشنهاد بیمه مسئولیت را تکمیل کرده باشد، به عنوان یک فرد حقوقی و یا حقیقی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) معرفی می‌شود.
  4. قرارداد بیمه با توجه به مشخصات وارد شده در پیشنهاد، در فرم "قرارداد حمل و نقل داخلی کالا، فیاتا و ‌یا سی.ام.آر" ایجاد می‌شود. اطلاعات لازم در این قسمت عبارتند از:
   • مشخصات بیمه‌گزار
   • موضوع قرارداد
   • تاریخ شروع قرارداد
   • تاریخ پایان قرارداد
   • مدت قرارداد
   • تاریخ عقد قرارداد
   • مبلغ پیش پرداخت (معمولا بین 2 تا 3 میلیون ریال می‌باشد.)
   • نوع قرارداد
  5. بیمه‌گزار حق‌بیمه مشخص شده را پرداخت می‌نماید. بیمه‌گزار می‌تواند حق‌بیمه را به دو صورت زیر پرداخت کند:
   • چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر شده و شماره و مشخصات آن در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) در فرم "نحوه پرداخت" وارد می‌شود.
   • واریز به بانک: فیش واریزی به بانک پرینت گرفته شده و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. پس از دریافت فیش واریزی با تایید بانک مبنی بر پرداخت وجه، شماره و مشخصات آن در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) فرم "نحوه پرداخت" وارد می‌شود.)
   در صورتی که پرداخت از طریق چک صورت گیرد، به ازای دریافت چک، ‌قبض رسید به بیمه‌گزار تحویل می‌شود.
  6. قرارداد صادر می‌شود و پس از امضا و مهر توسط کارشناس اداره صدور بیمه‌‌های مسئولیت، به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  7. چک‌های حق‌بیمه تا سر رسیدن موعد، در اداره صدور بیمه های مسئولیت نگهداری می‌شود. در تاریخ سررسید، چک به همراه یک کپی از قبض رسید مربوط به آن که حاوی شماره بیمه است، توسط کارشناس صدور برای اداره حسابداری ارسال می‌شود.
  8. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش قراردادهای صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش قراردادهای صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌ها: گزارش قراردادهای منعقد شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند) بعد از عقد هر قرارداد و در پایان ماه، مشخصات آن در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد.
فرآیند صدور گواهی بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی کالا، فیاتا و ‌یا سی.ام.آر
این فرآیند به منظور صدور گواهی بیمه مسئولیت قراردادی صادر می‌شود. بیمه‌گزار بعد از عقد قرارداد بیمه مسئولیت حمل‌و نقل، به‌ازای هر یک از محموله‌های خود،‌ مدارک حمل را به اداره بیمه ارائه نموده و گواهی بیمه را دریافت می‌نماید.
 • مدارک مورد نیاز :

  1. مدارک حمل بیمه‌گزار
  2. چک/ فیش واریزی حق‌بیمه
 • شرح فرایند:

  1. بیمه‌گزار مدارک حمل و نقل را به اداره بیمه ارائه می‌نماید.
  2. گواهی بیمه با توجه به مشخصات وارد شده در قرارداد موجود مدارک ارائه شده، ایجاد می‌شود. اطلاعات زیر در فرم "صدور گواهی" در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد می‌شوند:
   • مشخصات بیمه‌گزار
   • تاریخ شروع
   • تاریخ پایان
   • مدت
   • شماره قرارداد
   • اضافات/ تخفیفات (در صورت وجود)
   • شماره بارنامه
   • تاریخ صدور
  3. بیمه‌گزار حق‌بیمه مشخص شده را پرداخت می‌نماید.
  4. گواهی صادر شده و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  5. چک‌های حق‌بیمه تا سر رسیدن موعد، در اداره صدور بیمه‌های مسئولیت نگهداری می‌شود. در تاریخ سررسید، چک به همراه یک کپی از قبض رسید مربوط به آن که حاوی شماره بیمه‌نامه است، توسط کارشناس صدور برای اداره حسابداری ارسال می‌شود.
  6. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش گواهی‌های صادر شده به پیوست اصل مدارک گواهی‌ها
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش گواهی‌های صادر شده به پیوست اصل مدارک گواهی‌ها
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
   بعد از صدور هر گواهی و در پایان ماه، مشخصات آن در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد.
هرگاه در شرایط یک بیمه اعم از نام بیمه‌کننده (بیمه‌گزار)، شرایط بیمه، میزان سرمایه مورد نظر و ... تغییری حاصل شود، بیمه‌ عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی، تغییر لازم را اعلام می‌دارد که جزء لاینفک بیمه محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می‌گیرداین فرآیند با درخواست کتبی بیمه‌گزار یا بیمه‌گر آغاز می‌شود.
 • مدارک مورد نیاز :

  1. نامه درخواست تغییر از بیمه‌گزار
  2. فیش واریزی حق‌بیمه
 • شرح فرایند:

  1. بیمه‌گزار نامه درخواست ایجاد تغییرات را به اداره صدور بیمه های مسئولیت ارسال می‌نماید.
   • در صورتی که بیمه‌گزار مستقیماً به مجتمع مراجعه کرده باشد:
    • گام 2.
   • در صورتی که بیمه‌گزار به یک نمایندگی مراجعه کرده نامه را به نمایندگی تحویل داده باشد:
    • نامه توسط نمایندگی برای اداره صدور بیمه‌های مهندسی و مسئولیت ارسال می‌شود.
    • گام 2.
    (در صورتی که بیمه‌گر متقاضی صدور الحاقی باشد، طی نامه‌ای به بیمه‌گزار اطلاع داده و بیمه‌گزار در پاسخ به این نامه، درخواست تغییرات را طی نامه‌ای برای شرکت بیمه ارسال می‌نماید.)
  2. نامه مذکور در دبیرخانه مجتمع شماره می‌شود.
  3. کارشناس اداره صدور بیمه‌ مذکور را در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) جستجو نموده و برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) اطلاعات آن ارنمایش می‌دهد.
  4. الحاقی بیمه با توجه به تغییر مورد درخواست بیمه‌گزار،‌ در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) در فرم ثبت الحاقی ایجاد می‌شود. الحاقی ایجاد شده می‌تواند یکی از سه نوع زیر باشد:
   • اضافه شده حق‌بیمه
    • حق‌بیمه اضافی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) نمایش داده می‌شود.
    • بیمه‌گزار حق‌بیمه مشخص شده را پرداخت نموده و فیش واریزی را به کارشنای اداره صدور بیمه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
    • الحاقی اضافی صادر می‌شود. (این الحاقی شامل اطلاعات زیر است:
     • مشخصات قرارداد
     • مشخصات بیمه گزار
     • موضوع الحاقی
     • تاریخ الحاقی
     • مبلغ حق‌بیمه اضافی
   • الحاقی برگشتی (منجر به کاهش حق‌بیمه)
    • حق‌بیمه برگشتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) نمایش داده می‌شود.
    • حواله پرداخت به مبلغ حق‌بیمه برگشتی و با نام بیمه‌گزار تنظیم می‌گردد. (اطلاعات موجود در حواله پرداخت عبارتند از:
     • مشخصات
     • مشخصات بیمه‌گزار (یا نماینده بیمه‌گزار)
     • موضوع حواله
     • مبلغ حواله)
    • الحاقی برگشتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) صادر می‌شود. این الحاقی شامل اطلاعات زیر است:
     • مشخصات قرارداد
     • مشخصات بیمه گزار
     • موضوع الحاقی
     • تاریخ الحاقی
     • مبلغ حق‌بیمه برگشتی
    • حواله برگشتی صادر شده و بعد از مهر و امضا شدن به بیمه‌گزار (یا نماینده وی‌) تحویل داده می‌شود.
     در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در این‌صورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
   • بدون بار مالی بر بیمه
    • الحاقی صادر می‌شود. این الحاقی شامل اطلاعات زیر است:
     • مشخصات قرارداد
     • مشخصات بیمه گزار
     • موضوع الحاقی
     • تاریخ الحاقی
    • الحاقی صادر شده مهر و امضا شده و به بیمه‌گزار (یا نماینده وی) تحویل داده می‌شود.
  5. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش قراردادهای صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش قراردادهای صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌‌ها: گزارش قراردادهای منعقد شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
   بعد از صدور هر الحاقی و در پایان ماه، مشخصات آن در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر  روی این بیمه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسشها و پاسخها

خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه های مسئولیت" و نیز اطلاعات پرداخت های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه و به بیمه گذار اعلام می شود.