بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی


زمانیکه اشخاص برای خرید یا ساختن خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می گیرند، معمولاً وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند کرد، لذا بیمه ویژه(مانده بدهکار) برای رفع مشکلات و این قبیل نگرانیهاست که در صورت فوت بیمه شده(وام گیرنده) در طول مدت بیمه(وام) فوت نماید. بقیه اقساط وام او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده(بیمه گزار) پرداخت می‌نمایند، و از طرف دیگر موسسات اعتباری و یا بانکها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده مجدداً به صندوق آنها مسترد گردد. وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌نمایند.

همانطور که اطلاع دارند کسانیکه از بانکها و یا موسسات اعتباری و یا صندوقهای قرض الحسنه و... برای خرید یا ساختن خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می‌گیرند معمولاً وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند کرد، لذا بیمه ویژه(مانده بدهکار) برای رفع مشکلات و این قبیل نگرانیهاست که در صورت فوت بیمه شده(وام گیرنده) در طول مدت بیمه(وام) فوت نماید. بقیه اقساط وام او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده(بیمه گزار) پرداخت می‌نمایند، و از طرف دیگر موسسات اعتباری و یا بانکها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده مجدداً به صندوق آنها مسترد گردد و همچنین مشکلات تسویه بدهی وام برای بازماندگان بوجود نیاید. وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌نمایند.

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • پوشش اصلی

  • فوت در اثر حادثه
 • پوششهای تکمیلی

  • افزایش سرمایه در صورت فوت در اثر حادثه
  • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 1. دریافت پیشنهاد مشتری مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار
 2. صدور قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار مورد درخواست بیمه‌گزار‌ و تحویل آن به بیمه‌گزار
 1. نامه در خواست مشتری مبین بر انعقاد قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار
 2. قرارداد بیمه
 3. لیست اسامی افراد تحت بیمه
 4. فرم پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی
 5. پرونده پزشکی بیمارستان
 6. فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده
 7. چک حق‌بیمه
مدت بیمه‌نامه با توافق طرفین و در زمان تعطیلات نوروزی از ساعت 24 روز آغاز تا ساعت 24 روز پایان اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد. زمان آغاز تعهدات در بیمه‌نامه درج شده و از ساعت 24 می‌باشد.
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.

مدارک مورد نیاز:

شرح فرآیند:

  1. نامه در خواست مشتری مبین بر انعقاد قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار
  2. قرارداد بیمه
  3. لیست اسامی افراد تحت بیمه
  4. فرم پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی
  5. پرونده پزشکی بیمارستان
  6. فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده
  7. چک حق‌بیمه
  1. مشتری نامه درخواست عقد قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تحویل می‌دهد.
   این نامه شامل موارد زیر است:
   • مشخصات بیمه‌گزار
   • مشخصات موارد بیمه
   • میانگین سنی موارد بیمه
  2. قرارداد اولیه بیمه عمر مانده بدهکار توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تنظیم می‌شود. این نسخه از قرارداد،‌ علاوه بر شرایط و تعهدات عمومی بیمه، شامل عنوان و آدرس مشتری و نرخ بیمه سالیانه به ازای هر نفر می‌باشد.
  3. مشتری نسخه امضا و مهر شده را برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌کند.
  4. اقلام اطلاعاتی شماره قرارداد، تاریخ شروع و انقضای قرارداد در قرارداد درج شده و شماره قرارداد در "دفتر بیمه‌نامه" ثبت و توسط بیمه‌گر مهر و امضا می‌شود. (شماره قرارداد ترکیبی از این موارد است: شماره قرارداد در دفتر ثبت قراردادها (قراردادهای تمدیدی) (از شماره 600.000 آغاز می‌شود)/ کد نمایندگی/ کد مجتمع/ سال قرارداد) قرارداد منعقدشده از ساعت 24 روز مورخ آغاز قرارداد قابل اجرا می‌باشد. (کد نمایندگی در صورتی وارد می‌شود که بیمه‌گزار توسط یک نمایندگی به مجتمع معرفی شده باشد، در غیر این صورت، کد مستقیم مجتمع عنوان می‌شود.)
  5. بیمه‌گزار پس از دریافت قرارداد از شرکت بیمه، می‌بایست حداکثر تا 30 روز "لیست اسامی افراد تحت بیمه" را که شامل اقلام اطلاعاتی شماره ردیف، نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد (روز/ ماه/ سال)، شماره شناسنامه، محل صدور و میزان وام دریافتی برای هر موردبیمه است، ارسال ‌نماید.
  6. اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت با بررسی "لیست اسامی افراد تحت بیمه" و بر اساس "جدول معاینات پزشکی بیمه عمر گروهی" (که در آن تفکیک افراد با سه فاکتور سرمایه بیمه‌گزار (میزان وام پرداختی به موارد بیمه)، تعداد و سن موارد بیمه صورت گرفته است)، برخی از مواردبیمه بدون هیچ قیدی پذیرفته می‌شوند و بیمه شدن مابقی نیازمند تکمیل "پرسشنامه پزشکی" و یا معاینه پزشک معتمد بیمه می‌باشد. (در صورتی که میزان وام مورد بیمه مشتری زیر 5‌ میلیون تومان باشد، نیازی به معاینه پزشک و یا ارجاع به بیمارستان وجود ندارد، در سرمایه‌های بالای 5 میلیون تومان،‌ بسته به تعداد مواردبیمه هر مشتری شرایط مختلفی پیش خواهد آمد که همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در مورد آن‌ها با توجه به "جدول معاینات پزشکی بیمه عمر گروهی" تصمیم‌گیری می‌شود.)
  7. لیست موارد بیمه‌ای که پوشش بیمه آنها منوط به بررسی پزشکی می‌باشد، جهت مراجعه به شرکت بیمه برای مشتری ارسال می‌شود.
  8. مواردبیمه "پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی" را تکمیل می‌کنند.
  9. اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت، پرسشنامه‌ها را بررسی نموده و برخی از آنها را تایید، بعضی دیگر را برای معاینه به همراه پرسشنامه و فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده (نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد و شغل موردبیمه در آن ذکر شده است) به پزشک معتمد ارجاع می‌دهد.
  10. مورد بیمه بعد از انجام معاینات، گزارش تکمیل شده پزشک معاینه شده را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت صدور تحویل می‌دهد.
  11. کارشناس صدور گزارش‌های تکمیل شده را بررسی می‌نماید. در این مرحله ممکن است یکی از سه وضعیت زیر رخ دهد:
   • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید کرده و مشکلی برای بیمه نمودن وی وجود ندارد.
   • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید کرده ولی برای بیمه نمودن وی اعمال اضافه نرخ پزشکی لازم است.
   • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید نکرده و بیمه نمودن وی را ملزم به انجام آزمایشات بیشتر می‌نماید.
  12. در دو حالت اول نام موردبیمه در لیست افراد مجاز برای بیمه شدن قرار می‌گیرد با این تفاوت که حق‌بیمه موردبیمه‌ای که شامل اضافه نرخ بیمه ‌شده‌ است به صورت مجزا محاسبه می‌شود.
  13. در حالت سوم، موردبیمه با در دست داشتن معرفی‌نامه (ارائه شده توسط اداره صدور) به پزشک و بیمارستان معتمد بیمه (که در حال حاضر بیمارستان طوس می‌باشد) ارجاع داده می‌شود.
  14. پس از انجام آزمایشات لازم در بیمارستان، موردبیمه با در دست داشتن پرونده پزشکی بیمارستان به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت مراجعه نموده و از آنجا به پزشک مشاور بیمه ارجاع داده می‌شود.
  15. پزشک مشاور پرونده را بررسی نموده و نظر نهایی را در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن موردبیمه برای بیمه شدن اعلام می‌نماید. (در این حالت نیز موردبیمه ممکن است غیر مجاز شناخته شود و یا بیمه نمودن وی با درنظر گرفتن اضافه نرخ بیمه بلامانع تشخیص داده شود.)
  16. کارشناس صدور بیمه، با توجه به جدول اضافه نرخ‌های پزشکی بیمه، فرم "محاسبه و پیش‌نویس بیمه‌نامه (فرم آنالیز) " را تکمیل می‌نماید.
  17. فرم محاسبه و پیش‌نویس بیمه‌نامه (فرم آنالیز) به همراه قرارداد بیمه جهت بازبینی برای رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
  18. پس از تایید فرم آنالیز توسط رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت، نامه‌ای برای بیمه‌گزار ارسال می‌شود که طی آن مبلغ قطعی قرارداد بیمه به بیمه‌گزار اعلام می‌شود.
  19. با دریافت چک حق‌بیمه از بیمه‌گزار، قبض رسید در چهار نسخه صادر و بصورت زیر توزیع می‌گردد:
   • تحویل به مشتری
   • ارسال برای اداره کل حسابداری و آمار
   • ارسال برای نمایندگی معرف مشتری (در صورت وجود)
   • بایگانی در اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت
  20. با توجه به مبلغ دریافتی از بیمه‌گزار، الحاقی مبلغ قطعی بیمه در 5 نسخه صادر شده و برای بیمه‌گزار ارسال می‌گردد.
   الحاقی مبلغ قطعی بیمه در 5 نسخه زیر توزیع می‌شود.
   • تحویل به بیمه‌گزار
   • ارسال به اداره کل حسابداری و آمار
   • ارسال به اداره کل آمار و اتکایی
   • ارسال به اداره کل اشخاص
   • بایگانی در اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت
  21. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش قراردادها و الحاقی‌های جدید به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها و الحاقی‌ها، رونوشت دفتر قراردادها و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   • اداره خسارت بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت: اصل مدارک قراردادها و الحاقی‌های جدید
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش قراردادها و الحاقی‌های جدید به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها و الحاقی‌ها
   • اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش قراردادها و الحاقی‌های جدید به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها و الحاقی‌ها

مدارک مورد نیاز:

شرح فرآیند:

  1. نامه درخواست بیمه‌گزار مبنی بر ابطال قرارداد بیمه
  2. نامه بیمه‌گر مبنی برصدور الحاقی

 • این فرآیند با دریافت درخواست از بیمه‌گزار آغاز می‌شود.
  1. نامه درخواست ابطال بیمه‌نامه از بیمه‌گزار دریافت می‌شود.
  2. کارشناس صدور درخواست را بررسی کرده و مبلغ برگشتی حق بیمه را بر اساس حق بیمه کوتاه‌مدت محاسبه نموده و به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
  3. با تایید بیمه‌گزار، الحاقی برگشتی صادر شده و در چهار نسخه پرینت گرفته می‌شود.
  4. بعد از امضا توسط کارشناس صدور، الحاقی به بیمه‌گزار تحویل می‌گردد. بیمه‌گزار به اداره کل حسابداری و آمار ارجاع داده می‌شود تا با ارائه الحاقی برگشتی چک آن را دریافت نماید.
   (استفاده دیگر نسخه‌های الحاقی به شرح زیر است:
   • نگهداری در بایگانی این اداره
   • ارسال به اداره کل حسابداری و آمار
   • ارسال به اداره کل آمار و اتکایی)
  5. اطلاعات الحاقی صادر شده در پایان ماه دربرنامه اطلاعاتی سامان وارد می‌شود.
  6. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های صادر شده
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌ها
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌ها
   • اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌ها
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها
 1. دریافت فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت
 2. صدور حواله پرداخت خسارت غرامت فوت بیمه‌گزار و تحویل آن به استفاده‌کنندگان بیمه
 1. درخواست بیمه گزار
 2. صورت وضعیت مانده بدهی وام
 3. گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت
 4. رونوشت خلاصه فوت
 5. استعلام صورت وضعیت وام از اداره صدور در قراردادهای گروهی و همچنین اخذ اصل پرونده بیمه نامه در موارد انفرادی
 6. فتوکپی شناسنامه متوفی
مانده بدهی حین فوت= تعداد کل اقساط / تعداد اقساط باقیمانده× اصل دوم
در برخی از قراردادهای بیمه عمر مانده بدهکار مانده بدهی حین الفوت تعهد می‌گردد، که از فرمول فوق استفاده نمی‌شود و تابع شرایط مندرج در قرارداد است.

مدارک مورد نیاز:

شرح فرآیند:

  1. فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت
  2. مدارک فوت بیمه‌شده

 • فرآیند پرداخت خسارت عمر مانده بدهکار با مراجعه نماینده بیمه‌گزار به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت آغاز شده و به شرح زیر است:
  1. مراجعه کننده فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید.
   پیوست های فرم عبارتند از:
   • آخرین حکم کارگزینی قبل از فوت
   • آخرین فیش حقوق و یا لیست حقوق ماه قبل از فوت (شامل سرفصل‌های حقوق و مزایا)
   • گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر علت فوت
   • گزارش مشروح حادثه توسط مرجع صلاحیت‌دار گواهینامه مجاز رانندگی متناسب با وسیله نقلیه (در صورت فوت بیمه‌شده در زمان رانندگی)
   • رونوشت خلاصه فوت
  2. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت کامل بودن مدارک را کنترل و فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را امضا می‌نماید.
   (مواردی که باید کنترل شود:
   • فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" باید در دبیرخانه اداره بیمه ثبت شده باشد.
   • تاریخ نامه باید حداکثر 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد
   • در صورت رخ‌دادن قتل، رای نهایی دادگاه و یا تایید دادگاه مبنی بر عدم دخالت اولیای دم در قتل می‌بایست ضمیمه باشد.
   • مدارک تحویل شده بدون خط خوردگی باشند.)
  3. دفتر اعلام خسارت بررسی می‌شود:
   • اگر پرداخت این پرونده قبلاً صورت گرفته باشد،‌ طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گر رسانده و پرونده بسته می‌شود.
   • اگر قبلاً پرداختی صورت نگرفته است، گام 4.
  4. فرم "اعلام خسارت گروهی" وارد شده در دفتر اعلام خسارت ثبت می‌گردد. در این دفتر اطلاعات زیر ثبت می‌گردد:
   • تاریخ تشکیل پرونده
   • شماره پرونده خسارت (هر سال از یک آغاز می‌شود.)
   • شماره بیمه‌نامه
   • بیمه‌گزار
   • نام و نام خانوادگی بیمه‌شده
   • نوع بیمه
   • نوع خسارت
   • تاریخ حادثه
   • اگر پرونده بدون تاخیر اعلام شده باشد (تاریخ نامه کمتر از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد)
    • شماره قرارداد در دفتر ارسال مراسلات ثبت می‌شود.
   • اگر پرونده با تاخیر اعلام شده باشد (تاریخ نامه بیش از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد)
    • فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" به مدیریت مجتمع توسط کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
    • بازخوانی پرونده صدور: فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" تکمیل شده به همراه پرونده مربوط به آن برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
    • کمیسیون داخلی اداره کل اشخاص با حضور رئیس اداره کل اشخاص، معاون اداره کل اشخاص، معاونت خسارت اداره کل اشخاص، رئیس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تشکیل شده و در مورد پرونده تصمیم‌گیری می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت مخالفت نماید، دلیل مخالفت بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر، پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت موافقت نماید، دلیل موافقت و مبلغ خسارت مورد توافق بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر می‌گردد (مثلا پرتفوی خوب بیمه‌گزار)
     • اگر تاخیر کمتر از 9 ماه باشد، گام 5.
     • اگر تاخیر بالای 9 ماه باشد، پرونده به همراه نامه‌ای برای مدیریت ستاد اشخاص ارسال می‌شود.
     • در صورت مخالفت مدیریت ستاد اشخاص،‌ پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود.
     • در صورت موافقت مدیریت ستاد اشخاص، گام 5.
  5. شماره قرارداد در دفتر ارسال مراسلات ثبت می‌شود.
  6. فرم مذکور و مدارک پیوست آن همراه با دفتر ارسال مراسلات برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
  7. اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت پس از تکمیل قسمت پایین فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت"، آن را برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌نماید. قسمت‌های تکمیل شده در این اداره عبارتند از:
   • شماره قرارداد
   • تاریخ شروع قرارداد
   • تاریخ انقضای قرارداد
   • تایید چک دریافت شده از بیمه‌گزار
   • چگونگی وصول حق بیمه از بیمه‌گزار
   • آخرین تاریخ وصول حق بیمه بیمه‌شده
   • شماره ردیف بیمه‌شده
  8. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت مبلغ غرامت فوت را پس از محاسبه، در فرم مذکور تکمیل نموده و آن را به تایید رئیس اداره می‌رساند:
  9. فرم "حواله پرداخت" در سه برگ و با مبلغ محاسبه شده صادر می‌شود.
   • نگهداری در پرونده پرداخت خسارت بیمه‌شده به همراه مدارک هزینه‌های صورت گرفته
   • ارسال به حسابداری
   • تحویل به بیمه‌شده)
  10. شماره حواله پرداخت در دفتر صدور حواله‌های خسارت بیمه عمر کارکنان دولت ثبت می‌گردد.
  11. حواله پرداخت توسط کارشناس اداره خسارت مهر و امضا می‌شود.
  12. نماینده قانونی بیمه‌شده نسخه سوم حواله پرداخت را به منظور تایید دریافت حواله پرداخت امضا می‌نماید.
  13. دو برگ حواله پرداخت به نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به حسابداری چک خود را دریافت نماید.
  14. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش حواله‌های صادر شده به پیوست رونوشت حواله‌ها