بیمه عمر زمانی انفرادی

بیمه عمر زمانی انفرادی


این بیمه‌نامه‌ به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود. در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست .

در این نوع بیمه چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه‌ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد. ولی اگر بیمه‌شده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت و حق‌بیمه‌ها قابل برگشت نیست. امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق‌بیمه آن می‌باشد.

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 1. دریافت درخواست صدور قرارداد بیمه از طرف مشتری
 2. صدور قرارداد بیمه عمر زمانی گروهی مورد درخواست بیمه‌گذار‌
 3. صدور الحاقی مبلغ قطعی بیمه عمر زمانی گروهی
 1. نامه درخواست صدور بیمه‌نامه
 2. نامه موافقت/ عدم موافقت با شرایط بیمه‌گر
 3. لیست اسامی افراد تحت بیمه
 4. چک حق بیمه
 5. نامه درخواست حذف برخی از افراد با اضافه نرخ پزشکی
 6. فرم پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی
 7. فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده
 8. فرم استعلام بیمه عمر و حوادث
 9. پرونده پزشکی بیمارستان
مدت قرارداد بیمه بر اساس توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار و از ساعت 24 روز آغاز تا ساعت 24 روز پایان اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد. زمان آغاز تعهدات در قرارداد درج شده و از ساعت 24 می‌باشد.
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
این فرآیند به منظور عقد قرارداد بیمه عمر زمانی گروهی و با دریافت درخواست از مشتری آغاز می‌شود. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس طبقه شغلی اکثریت 75 درصدی بیمه‌شدگان محاسبه می‌شود. با توجه به وضعیت سلامت هر یک از بیمه‌شدگان نیز ممکن است اضافه نرخ پزشکی در نرخ بیمه تاثیرگذار باشد.
 1. نامه درخواست عقد قرارداد بیمه عمر زمانی گروهی از مشتری دریافت می‌شود. این نامه حاوی اطلاعات میزان سرمایه درخواستی شرکت، تعداد افراد و میانگین سنی آنها می‌باشد.
 2. نرخ بیمه و حق بیمه به‌کمک "جدول نرخ بیمه گروهی عمر و حوادث" (استخراج شده از تعرفه بیمه حوادث، که توسط اداره کل اشخاص در اختیارشان قرار داده شده است) توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت محاسبه می‌شود. (حق‌بیمه برابر است با حاصلضرب سرمایه انتخابی بیمه‌گزار در نرخ استخراج شده از جدول نرخ بیمه گروهی عمر و حوادث تقسیم بر هزار)
 3. حق‌بیمه محاسبه شده برای انواع بیمه "فوت به هر علت" (بیمه عمر) و‌ "فوت در اثر حادثه"طی نامه‌ای با عنوان طرح بیمه عمر) برای مشتری ارسال می‌گردد.
 4. در این مرحله یکی از شرایط زیر می‌تواند رخ دهد:
  • مشتری در صورت موافقت با شرایط اعلام شده برای قرارداد بیمه،‌ موافقت خود را طی نامه‌ای به اطلاع اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت می‌رساند.
  • در صورت عدم موافقت، مراتب طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گر رسانده شده و برای رسیدن به توافق مذاکره صورت می‌گیرد. در صورت عدم موافقت نهایی، قرارداد بیمه منعقد نمی‌گردد و مدارک مربوط به آن نیز باطل می‌گردد.
 5. قرارداد اولیه بر اساس نرخ مورد توافق تنظیم می‌گردد. این نسخه از قرارداد،‌ علاوه بر شرایط و تعهدات عمومی بیمه، شامل عنوان و آدرس بیمه‌گزار و حق بیمه سالیانه به ازای هر نفر می‌باشد.
 6. قراداد اولیه برای بیمه‌گزار ارسال می‌گردد.
 7. بیمه‌گزار نسخه امضا و مهر شده را برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌کند.
 8. اقلام اطلاعاتی شماره قرارداد، تاریخ شروع و انقضای قرارداد در قرارداد درج شده و شماره قرارداد در "دفتر بیمه‌نامه" ثبت و توسط بیمه‌گر مهر و امضا می‌شود. (شماره قرارداد ترکیبی از این موارد است: شماره قرارداد در دفتر ثبت قراردادها (قراردادهای تمدیدی) (از شماره 600.000 آغاز می‌شود)/ کد نمایندگی/ کد مجتمع/ سال قرارداد) قرارداد منعقدشده از ساعت 24 روز مورخ آغاز قرارداد قابل اجرا می‌باشد. (کد نمایندگی در صورتی وارد می‌شود که بیمه‌گزار توسط یک نمایندگی به مجتمع معرفی شده باشد، در غیر این صورت، کد مستقیم مجتمع عنوان می‌شود که در مورد این قرارداد عدد 9995 درج می‌شود.)
 9. بیمه‌گزار پس از دریافت قرارداد از شرکت بیمه، می‌بایست حداکثر تا 15 روز "لیست اسامی افراد تحت بیمه" را که شامل اقلام اطلاعاتی شماره ردیف (شماره بیمه‌ای بیمه‌شده‌ که از یک آغاز شده و تا تعداد کل نفرات معرفی شده، شماره‌گذاری می‌گردد)، نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد (روز/ ماه/ سال)، شماره شناسنامه، محل صدور و شغل سازمانی برای هر موردبیمه است، ارسال ‌نماید.
 10. با بررسی لیست اسامی مواردبیمه و بر اساس "جدول معاینات پزشکی بیمه عمر گروهی" (که در آن تفکیک افراد با سه فاکتور سرمایه بیمه‌گزار، تعداد مواردبیمه و سن مواردبیمه صورت گرفته است)، برخی از مواردبیمه بدون هیچ قیدی پذیرفته می‌شوند و پوشش بیمه بقیه نیازمند تکمیل پرسشنامه پزشکی و یا معاینه پزشک معتمد بیمه می‌گردد. (در صورتی که سرمایه بیمه‌گزار زیر 5‌ میلیون تومان باشد، نیازی به معاینه پزشک و یا ارجاع به بیمارستان وجود ندارد، در سرمایه‌های بالای 5 میلیون تومان،‌ بسته به تعداد مواردبیمه برای هر بیمه‌گزار شرایط مختلفی پیش خواهد آمد که همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در مورد آن‌ها با توجه به جدول معاینات پزشکی بیمه عمر گروهی تصمیم‌گیری می‌شود.)
 11. "لیست افرادی که پوشش بیمه آنها منوط به بررسی پزشکی می‌باشد"، جهت مراجعه به شرکت بیمه برای بیمه‌گزار ارسال می‌شود.
 12. موارد بیمه "پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی" را تکمیل می‌کنند.
 13. کارشناس صدور، پرسشنامه‌ها را بررسی نموده و افرادی که می‌بایست معاینه شوند را برای معاینه به همراه پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی و "فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده" (که نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد و شغل موردبیمه در آن ذکر شده است) به پزشک معتمد ارجاع می‌دهد.
 14. مورد بیمه بعد از انجام معاینات، گزارش تکمیل شده پزشک را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تحویل می‌دهد.
 15. کارشناس صدور گزارش‌های تکمیل شده را بررسی می‌نماید.
  در این مرحله ممکن است یکی از چهار وضعیت زیر رخ دهد:
  • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید کرده و امکان بیمه نمودن وی وجود دارد.
  • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید کرده ولی برای بیمه نمودن وی، اعمال اضافه نرخ پزشکی (که توسط پزشک و در فرم گزارش پزشک تعیین گردیده) لازم است.
  • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید نکرده و بیمه نمودن وی را ملزم به انجام آزمایشات بیشتر می‌نماید.
  • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید نکرده و امکان بیمه نمودن وی وجود ندارد.
 16. در دو حالت اول نام موردبیمه در لیست افراد مجاز برای بیمه شدن قرار می‌گیرد با این تفاوت که حق‌بیمه موردبیمه‌ای که شامل اضافه نرخ بیمه ‌شده‌ است به صورت مجزا محاسبه می‌شود.
 17. در حالت سوم، موردبیمه با در دست داشتن معرفی‌نامه به پزشک و بیمارستان معتمد بیمه (که در حال حاضر بیمارستان طوس می‌باشد) ارجاع داده می‌شود.
 18. پس از انجام آزمایشات لازم در بیمارستان، موردبیمه با در دست داشتن پرونده پزشکی بیمارستان به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت مراجعه نموده و از آنجا به پزشک مشاور بیمه ارجاع داده می‌شود.
 19. پزشک مشاور پرونده پزشکی بیمارستان را بررسی نموده و نظر نهایی را در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن فرد برای بیمه شدن مورد بیمه اعلام می‌نماید. (در این حالت نیز فرد ممکن است غیر مجاز شناخته شود و یا بیمه شدن وی با درنظر گرفتن اضافه نرخ بیمه بلامانع تشخیص داده شود.
 20. کارشناس صدور قرارداد بیمه، با توجه به جدول اضافه نرخ‌های پزشکی بیمه، حق‌بیمه افراد مجاز را بر اساس نرخ بیمه استخراج‌شده، محاسبه می‌نماید.
 21. مبلغ دقیق حق‌بیمه محاسبه شده برای افراد مجاز مختلف (با شرایط سنی و پزشکی مختلف) طی نامه‌ای به مشتری ارسال می‌شود. در این مرحله ممکن است یکی از دو مورد زیر رخ دهد:
  • مشتری با حق بیمه موافقت کرده و چک حق بیمه را برای بیمه‌گر ارسال می‌نماید.
  • مشتری با حق بیمه برخی از افراد موافقت نداشته و طی نامه درخواستی، آن‌ها را از لیست بیمه خود حذف، و بقیه حق بیمه را طی چکی برای بیمه‌گر ارسال می‌کند.
 22. با دریافت چک از مشتری قبض رسید در چهار نسخه صادر و بصورت زیر توزیع می‌گردد:
  • تحویل به مشتری
  • ارسال برای اداره کل حسابداری و آمار
  • ارسال برای نمایندگی معرف مشتری (در صورت وجود)
  • بایگانی در اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت
 23. با توجه به مبلغ دریافتی از بیمه‌گزار، الحاقی مبلغ قطعی حق بیمه صادر شده و برای بیمه‌گزار ارسال می‌گردد.
 24. پس از عقد قرارداد و صدور الحاقی و در پایان ماه، اطلاعات آنها توسط کارشناس اداره صدور در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌گردد.
  گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
  • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش بیمه‌نامه‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادهای جدید، رونوشت دفتر قراردادها و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش قراردادها و الحاقی‌های جدید به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها و الحاقی‌ها، رونوشت دفتر قراردادها و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
  • اداره خسارت بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت: اصل مدارک قراردادها و الحاقی‌های جدید
  • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش قراردادها و الحاقی‌های جدید به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها و الحاقی‌ها

مدارک مورد نیاز:

شرح فرآیند:

  1. نامه درخواست تغییر بیمه‌گزار
  2. نامه بیمه‌گر مبنی بر صدور الحاقی
  3. لیست افراد جدید متقاضی بیمه
  4. لیست بیمه‌شدگان متقاضی حذف
  5. چک حق‌بیمه

 • الحاقی‌ها به دو گروه کلی الحاقی اضافی و الحاقی برگشتی طبقه‌بندی می‌شوند. هر گونه تغییر در مفاد قرارداد که منجر به افزایش حق بیمه گردد،‌ در قالب الحاقی اضافی و هر گونه تغییر که باعث کاهش حق‌بیمه گردد،‌ در قالب الحاقی برگشتی منظور می‌شود.
  در برخی موارد ممکن است به دلایل مختلف مقدار بارمالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در این صورت حق بیمه اضافی ازبیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  در قراردادهای بیمه حوادث تغییرات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  • الحاقی اضافی


   افزایش تعداد افراد بیمه‌شده (تایید پوشش بیمه‌ای)
  • الحاقی برگشتی

   • کاهش تعداد افراد بیمه‌شده (حذف پوشش بیمه‌ای)
   • ابطال قرارداد
 • این فرآیند با دریافت درخواست از بیمه‌گزار آغاز می‌شود.
  1. نامه درخواست از بیمه‌گزار دریافت می‌شود که شامل اطلاعات تغییر مورد درخواست می‌باشد.
   • در صورتی که تغییر مورد درخواست بیمه‌گزار افزایش تعداد افراد بیمه‌شده باشد:
    • لیست افراد جدید برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
    • مبلغ دقیق حق‌بیمه بر اساس تعداد جدید افراد متقاضی بیمه در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) محاسبه شده و طی نامه‌ای به بیمه‌گزار اعلام می‌شود. (حق بیمه بر اساس تعداد ماه باقی‌مانده تا پایان سال بیمه‌ای بیمه‌گزار محاسبه می‌شود.)
    • بیمه‌گزار چک حق بیمه برای بیمه‌گر ارسال می‌نماید.
    • با دریافت چک حق بیمه، کارشناس صدور قبض رسیدی به مبلغ چک صادر نموده و آن را به بیمه‌گزار تحویل می‌دهد.
    • الحاقی اضافی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) صادر شده و پس از پرینت گرفتن به بیمه‌گزار ارائه می‌شود.
   • در صورتی که تغییر مورد نظر بیمه‌گزار کاهش تعداد افراد بیمه‌شده باشد:
    • مبلغ دقیق حق‌بیمه برگشتی بر اساس تعداد افراد حذف‌شده از لیست افراد بیمه‌شده در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) محاسبه می‌شود. (حق‌بیمه بر اساس تعداد ماه باقی‌مانده تا پایان سال بیمه‌ای بیمه‌گزار محاسبه می‌شود.)
    • الحاقی برگشتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) صادر شده و پس از پرینت گرفتن به بیمه‌گزار تحویل می‌گردد.
    • بیمه‌گزار برای دریافت حق‌بیمه برگشتی خود با در دست داشتن الحاقی برگشتی به حسابداری ارجاع داده می‌شود.
   • در صورتی که درخواست بیمه‌گزار ابطال قرارداد باشد:
    • بیمه‌گزار درخواست ابطال را به بیمه‌گر تحویل می‌دهد.
    • کارشناس صدور درخواست را بررسی کرده و مبلغ برگشتی حق بیمه را براساس زمان باقی مانده از بیمه (به ماه) در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) محاسبه می‌نماید.
    • الحاقی برگشتی صادر شده، پس از امضا برای بیمه‌گزار ارسال می‌شود.
    • بیمه‌گزار برای دریافت حق‌بیمه برگشتی خود با در دست داشتن الحاقی برگشتی به اداره کل حسابداری و آمار ارجاع داده می‌شود.
  2. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های صادر شده و فیش‌های واریزی دریافتی از بیمه‌گزاران
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌ها
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌ها
   • اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌ها
   بعد از صدور هر الحاقی و در پایان ماه، مشخصات آن در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها
 1. دریافت فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت
 2. صدور حواله پرداخت خسارت بیمه‌گذار و تحویل آن به استفاده‌کنندگان بیمه
 1. تقاضای وراث قانونی یا استفاده کننده سرمایه مبنی بر سرمایه بیمه نامه
 2. اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های صادره
 3. اصل فیش پرداخت حق بیمه
 4. خلاصه رونوشت وفات
 5. نظریه پزشک قانونی یا مراجع درمانی در ارتباط با علت فوت شده در هر زمان و به هر علت(غیر از خودکشی در سه سال اول قرارداد) فوت نماید، سرمایه مندرج در بیمه نامه را به اضافه سرمایه‌ای که از محل مشارکت در مقاطع تأمین شده است به استفاده کننده بپردازد.

مدارک مورد نیاز:

شرح فرآیند:

  1. فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت
  2. فرم اعلام تاخیر در اعلام خسارت
  3. فرم اعلام خسارت گروهی
  4. مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده
  5. مدارک هزینه
  1. نماینده قانونی بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید.
   پیوست های فرم عبارتند از:
   • آخرین حکم کارگزینی قبل از فوت
   • آخرین فیش حقوق و یا لیست حقوق ماه قبل از فوت (شامل سرفصل‌های حقوق و مزایا)
   • گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر علت فوت
   • گزارش مشروح حادثه توسط مرجع صلاحیت‌دار گواهینامه مجاز رانندگی متناسب با وسیله نقلیه (در صورت فوت بیمه‌شده در زمان رانندگی)
   • رونوشت خلاصه فوت
  2. 2. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت کامل بودن مدارک را کنترل و "فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را امضا می‌نماید.
   مواردی که باید کنترل شود:
   • "اعلام خسارت گروهی" باید در دبیرخانه اداره بیمه ثبت شده باشد.
   • تاریخ اعلام خسارت باید حداکثر 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد.
   • در صورت رخ‌دادن قتل، رای نهایی دادگاه و یا تایید دادگاه مبنی بر عدم دخالت اولیای دم در قتل می‌بایست ضمیمه باشد.
   • مدارک تحویل شده بدون خط خوردگی باشند.
  3. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت دفتر اعلام خسارت را بررسی می‌کند:
   • اگر پرداخت این پرونده قبلاً صورت گرفته باشد،‌ طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار رسانده و پرونده بسته می‌شود.
   • اگر قبلاً پرداختی صورت نگرفته است، گام 4.
  4. فرم "اعلام خسارت گروهی" تکمیل شده در "دفتر اعلام خسارت" ثبت می‌گردد.
   • اگر اعلام خسارت بدون تاخیر اعلام شده باشد (تاریخ اعلام خسارت کمتر از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد)
    شماره قرارداد توسط اداره خسارت بیمه‌های عمر و کارکنان در دفتر ارسال مراسلات ثبت می‌شود.
   • اگر اعلام خسارت با تاخیر اعلام شده باشد (تاریخ اعلام خسارت بیش از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد)
    • "فرم اعلام تاخیر در اعلام خسارت" به مدیریت مجتمع توسط کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
    • بازخوانی پرونده صدور: فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" تکمیل شده به همراه پرونده مربوط به آن برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
    • اطلاعات زیر در این فرم اضافه شده و به پیوست پرونده مربوطه توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود:
     • میانگین حق بیمه دریافتی در دو سال آخر بیمه بیمه‌گزار
     • تاریخ آخرین حق بیمه دریافتی
     • مبلغ آخرین حق بیمه دریافتی
     • میانگین تعداد بیمه‌شدگان در دو سال آخر بیمه بیمه‌گزار
    • کمیسیون داخلی اداره کل اشخاص با حضور رئیس اداره کل اشخاص، معاون اداره کل اشخاص، معاونت خسارت اداره کل اشخاص، رئیس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تشکیل شده و در مورد پرونده تصمیم‌گیری می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت مخالفت نماید، دلیل مخالفت بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر، پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت موافقت نماید، دلیل موافقت و مبلغ خسارت مورد توافق بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر می‌گردد (مثلا پرتفوی خوب بیمه‌گزار)
     • اگر تاخیر کمتر از 9 ماه باشد، گام 5.
     • اگر تاخیر بالای 9 ماه باشد، پرونده به همراه نامه‌ای برای مدیریت ستاد اشخاص ارسال می‌شود.
     • در صورت مخالفت مدیریت ستاد اشخاص،‌ پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود.
     • در صورت موافقت مدیریت ستاد اشخاص، گام 5.
  5. شماره قرارداد توسط اداره خسارت بیمه‌های عمر و کارکنان در دفتر ارسال مراسلات ثبت می‌شود.
  6. فرم مذکور و مدارک پیوست آن همراه با دفتر ارسال مراسلات برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
  7. اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت پس از تکمیل قسمت پایین فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت"، آن را برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌نماید.
  8. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت مبلغ غرامت فوت را پس از محاسبه، در فرم مذکور تکمیل نموده و آن را به تایید رئیس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت می‌رساند:
  9. "فرم حواله پرداخت خسارت" در سه برگ و با مبلغ محاسبه شده صادر می‌شود.
  10. شماره حواله پرداخت خسارت در دفتر صدور حواله‌های خسارت بیمه عمر و کارکنان دولت ثبت می‌گردد.
  11. حواله پرداخت خسارت توسط کارشناس اداره خسارت مهر و امضا می‌شود.
  12. نماینده قانونی بیمه‌شده نسخه سوم حواله پرداخت خسارت را به منظور تایید دریافت حواله پرداخت خسارت، امضا می‌نماید.
  13. دو برگ حواله پرداخت خسارت به نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.
  14. گزارش‌های زیر به صورت ماهانه تهیه شده و برای اداره‌های مربوطه ارسال می‌شوند:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش مبالغ پرداختی به تفکیک قرارداد به پیوست حواله‌های صادر شده
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش مبالغ پرداختی به تفکیک قرارداد به پیوست حواله‌های صادر شده
   • اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش مبالغ پرداختی به تفکیک قرارداد به پیوست حواله‌های صادر شده