بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)

بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)


بیمه های حمل و نقل وارداتی بیمه هایی می‌باشند که مبداً کشور خارجی و مقصد ایران باشد. قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا وارداتی(عمومی) برای مواقعی مفید می‌باشند که تعداد دفعات حمل در طول یکسال زیاد باشد. در این‌صورت، بیمه گزار طی قراردادی که با بیمه گر دارد، مبلغی را بعنوان علی ‌الحساب پرداخت نماید. این مبلغ معمولاً براساس حداکثر میزان حمل بدست می‌آید. محاسبه حق‌ بیمه براساس گواهی‌های بیمه صادر شده انجام می‌شود و کلیه واردکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه‌های حمل و نقل وارداتیبیمه‌ هایی می‌باشند که مبداً کشور خارجی و مقصد ایران باشد. بیمه‌های حمل و نقل وارداتی‌، صادراتی و ترانزیت براساس مبدأ و مقصد آنها متمایز می‌شوند. قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی) برای مواقعی مفید می‌باشند که تعداد دفعات حمل در طول یکسال زیاد باشد. در این‌صورت، بیمه‌ گزار طی قراردادی که با بیمه‌گر دارد، مبلغی را بعنوان علی‌الحساب پرداخت نماید. این مبلغ معمولاً براساس حداکثر میزان حمل بدست می‌آید. محاسبه حق‌ بیمه براساس گواهی‌های بیمه صادر شده انجام می‌شود.

کلیه واردکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

 • شرط تلف کامل کالا (Total Loss)

  از بین رفتن و تلف شدن کامل محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور، سقوط هواپیما و یا آتش ‌سوزی وسیله حمل کالا به وجود آید.
 • پوشش کلوز A

  این نوع بیمه کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد و کلیه خطرات به جز موارد استثنا شده را شامل می‌شود. استثنائات (مواردی که از شمول تعهدات بیمه خارج می باشند) عبارتند از:
  • اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته‌ای
  • عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه‌ گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا
  • سوء عمل عمدی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد
  • نشست و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه به آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی
  • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته‌ بندی یا آماده‌سازی مورد بیمه
  • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
  • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیواکتیو کار کند
  • عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی یا نا مناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه
  • خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم، جز استثنائات بیمه‌ نامه می‌باشد و درصورتی‌که توافقی بین بیمه ‌گر و بیمه‌ گذار انجام پذیرد این خطرات می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.
 • پوشش کلوز B

  در بیمه با شرط B بیمه‌ گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوز C تحت پوشش می‌باشد بانضمام خسارات ناشی از خطرات بشرح زیر می‌باشد:
  • زلزله، آتشفشان یا صاعقه
  • ورود آب دریا‌، دریاچه یا رودخانه به کشتی‌، شناور، محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان
  • از بین رفتن کامل هر بسته کالا در کشتی یا شناور و تلف کلی هر بسته به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی و یا شناور
  • به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
  ضمنا در بیمه کالا به شرط B علاوه بر خطرات مذکور در کلوز B خطرات عدم تحویل، دزدی، ‌دله دزدی، سائیدگی، زنگ زدگی، نشت، شکست، لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی و خسارت ناشی از چنگک، ریزش ، کسری نیز پذیرفته می‌شود.
 • پوشش کلوز C

  • کلوز C با‌عدم تحویل: به ازای پرداخت درصد در نظر گرفته شده برای این مورد، در صورتی‌که کالای بیمه شده بنا به دلایل نامعلوم به دست گیرنده نرسد، بیمه ‌گذار می‌تواند ادعای خسارت کند.
  • کلوز C بدون عدم‌ تحویل: در صورتی‌ که کالای بیمه شده به دست گیرنده نرسد، بیمه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.این بیمه نامه مشمول خطرات بشرح زیر می باشد:
   • آتش سوزی یا انفجار
   • به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
   • واژگون شدن یا ازخط خارج شدن وسیله حمل زمینی
   • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
   • تخلیه اضطراری کالا در بندری غیر از بندر مقصد
   • فدا کردن کالا در جریان خسارت ساده
   • به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی
   • زیان همگانی و هزینه‌های نجات
   • مسئولیت مشترک در تصادف

باتوجه به انعقاد قرارداد و مفاد قرارداد تنظیمی طی درخواست هر کدام از طرفین قرارداد نسبت به درخواست فسخ و یا ابطال اقدام میگردد .

برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 • واحدهای صدور موظفند کلیه بیمه نامه های باربری خود را بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه صادر نمایند. بدیهی است جهت صدور بیمه نامه باربری با نرخهای کمتر از تعرفه مصوب، اخذ مجوز کتبی مدیریت بیمه های باربری الزامی می باشد.
 • باتوجه به شرایط رقابتی حاکم بر بازار بیمه کشور و به منظور جذب و حفظ بیمه گزاران در مواردی که شرکتهای رقیب مبادرت به نرخ شکنی نموده و بیمه گزاران عمده شرکت را با روشهای غیرحرفه ای و مغایر با عرف و مقررات بیمه مرکزی ایران تطمیع و جذب می نمایند، کلیه واحدهای صدور موظفند پس از حصول اطمینان از نرخها و شرایط اعلام شده، مستندات لازم را همراه با توجیهات فـــــنی و بیمه ای پس از اظهار نظر قطعی بالاترین مقام اجرایی (رؤسا و مدیران مراکز، شعب و مجتمعها) جهت بررسی و تصمیم گیری به مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند و در صـــــورتی که بیمه گزاران از ارائه مستندات (مکاتبات و یا تصویر بیمه نامه های صادره) خودداری می نمایند، مشاهده مکاتبات و یا بیمه نامه های صادره شرکتهای رقیب توسط یکی از همکاران شعب و ارائه گزارش کتبی همراه با تأیید بالاترین مقام واحد اجرایی الزامی است.
 1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد"را مبنی بر صدور بیمه نامه های باربری ‌ تکمیل می‌کند.
 2. اداره کالا نرخ تعیین شده را در قالب نامه ‌ای به مشتری ابلاغ می‌نماید
 3. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ ای تائیدیه آنرا به اداره کالا اعلام می‌کند.
 4. پس از بازدید کارشناس فنی ازمحل مورد بیمه ،اداره کالا، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی کرده و براساس آن حق‌ بیمه را محاسبه می‌نماید.
 5. اداره کالا طی نامه‌ ای حق‌ بیمه را به مشتری اعلام کرده و درخواست پرداخت آنرا می‌نماید.
 6. مشتری یا مبلغ حق‌ بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره کالا تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق ‌بیمه را ارائه می‌دهد.
 7. اداره کالا، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌ بیمه، "گواهی دریافت حق ‌بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد.
 8. مشتری گواهی دریافت حق ‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
 1. قرارداد قرارداد بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)
 2. فرم پیشنهاد بیمه باربری
 3. فیش نقدی
 4. گواهی دریافت حق ‌بیمه
 5. گواهی بیمه
 6. گواهی حمل (پس از دریافت اطلاعیه های بانکی و یا اعلامیه های حمل مربوطه می بایستی طبق مقررات و شرایط بیمه نامه برای کلیه محمولات بیمه شده، بدون استثناء گواهی حمل صادر شود)

زمان آغاز تعهد بیمه برای بیمه ‌نامه‌های صادراتی برابر زمان حرکت کالا از مبدا می‌باشد و مدت اعتبار آن در صورتی‌که کالا به صورت زمینی یا دریایی حمل شود و یکی از کلوزهای A و B و C را داشته باشد 60 روز و در صورتی ‌که به صورت هوایی حمل شود و یکی از کلوزهای A و B و C را داشته باشد، 30 روز از مرز ورودی کشور مقصد در نظر گرفته شده است. در صورتیکه کالا زودتر از این مدت به مقصد برسد نیز اعتبار بیمه‌ نامه به پایان می‌رسد.
در صورتی که پوشش شرط تلف کامل کالا (Total Loss) را داشته باشد، اعتبار بیمه ‌نامه از شروع حرکت کالا تا رسیدن به مرز ورودی کشور مقصد می‌باشد.

 • تخفیفات

  • پرداخت نقدی حق بیمه
   • در صورت پرداخت حق بیمه به صورت نقدی در زمان صدور بیمه نامه، نرخ حق بیمه حداکثر به میزان 10% مشمول تخفیف خواهد شد.
  • حمل با بسته بندی کانتینر
   • درصورت حمل مورد بیمه با بسته بندی داخل کانتینر از مبدأ تا مرز یا بندر ورودی، مشمول 10% تخفیف در نرخ حق بیمه خواهد شد؛
   • در صورت حمل مورد بیمه با بسته بندی داخل کانتینر از مبدأ تا مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه، مشمول 20% تخفیف در نرخ حق بیمه خواهد شد.
   تبصره مهم:
   در صورت ارائه هر یک از تخفیف های فوق مراتب می بایستی عبارت ذیل، عیناً در بیمه نامه و یا الحاقیه مربوطه درج شود:
   «مورد بیمه می بایستی از مبدأ تا (مرز ورودی / مقصد نهایی) با بسته بندی کانتینر حمل شود، در غیر این صورت خسارت احتمالی به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه خواهد شد.»
  • حمل با هواپیما
   • در صورت حمل مورد بیمه توسط هواپیما، نرخ حق بیمه مشمول 25% تخفیف می گردد.
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران

به موجب آیین نامه شماره 8 شورای عالی بیمه، نرخ حق بیمه ،بیمه های باربری پس از کسر تمامی «کاهشهای اجباری مصوب بیمه مرکزی ایران» (کاهش های اجباری دوره ای مصوب بیمه مرکزی که در نرخهای فوق، حسب مورد لحاظ شده اند، عبارتند از: 1- 15% از تاریخ 1/1/1359 برای تمامی انواع پوششهای بیمه ؛ 2- 20% از تاریخ 28/8/1380 برای تمامی انواع پوششهای بیمه باربری ؛ 3- 10% از تاریخ 1/7/1383 فقط برای کلوزهای A و B؛ 4- 10% از تاریخ 1/1/1384 فقط برای کلوزهای A و B؛ 5- 20% از تاریخ 1/1/1385 برای تمامی انواع پوششهای بیمه باربری ) به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • بیمه نامه های وارداتی، صادراتی و ترانزیت

  • نرخ پایه حق بیمه باربری با شرط « C بدون عدم تحویل»، معادل 63/1 در هزار می باشد
  • نرخ پایه حق بیمه باربری با شرط «C به انضمام عدم تحویل»، معادل 9/1 در هزار می باشد
  • نرخ پایه حق بیمه باربری با شرط B و همچنین فرانشیز مربوطه برای هر یک از اقلام به موجب جدول ضمیمه قابل محاسبه می باشد
  • نرخ پایه حق بیمه باربری با شرط A ، 20% بیشتر از نرخ پایه حق بیمه با شرط B (محاسبه شده به موجب بند فوق الذکر) می باشد
  • نرخ پایه پوشش از بین رفتن و یا تلف کلی کالا (Total Loss) در یک مرحله و در نتیجه آتش سوزی و یا غرق شناور پس از کسر کاهشهای اجباری مصوب بیمه مرکزی، معادل 08/1 در هزار می باشد.
این بیمه نامه صرفاً با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.

در قراردادهای بیمه (یا بیمه‌نامه‌های عمومی) معمولاً کالاهای تحت پوشش به دفعات متعدد و در یک دوره زمانی مستمر و طولانی به مقصد حمل می‌شود. بیمه‌گزار موظف است در هنگام هر خرید یا فروش، درخواست صدور گواهی بیمه را نماید. گواهی بیمه مانند بیمه‌نامه می‌باشد و در آن اطلاعات دقیق مورد بیمه (مقدار، ارزش، نحوه خرید و غیره) آمده است. به ازای هر قرارداد بیمه چندین گواهی بیمه و به ازای هر گواهی بیمه چندین گواهی حمل می‌تواند صادر شود.

 1. فرآیند صدور بیمه نامه حمل برای بیمه‌نامه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)
  • مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه

   1. قرارداد بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)
   2. فرم پیشنهاد بیمه‌ باربری
   3. فیش نقدی
   4. گواهی دریافت حق‌بیمه
   5. گواهی بیمه
   6. گواهی حمل (پس از دریافت اطلاعیه های بانکی و یا اعلامیه های حمل مربوطه می بایستی طبق مقررات و شرایط بیمه نامه برای کلیه محمولات بیمه شده، بدون استثناء گواهی حمل صادر شود)
  • شرح فرآیند

   1. مشتری "فرم پیشنهاد بیمه باربری" را مبنی بر صدور گواهی بیمه تکمیل می‌نماید.
   2. مشتری فرم را مهر و امضا می‌نماید.
   3. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری، براساس اطلاعات فرم پیشنهاد حق‌بیمه گواهی را محاسبه می‌نماید.
   4. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد و یا چک مبلغ حق‌بیمه را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد.
   5. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد.گواهی دریافت حق‌بیمه در چهار نسخه زیر صادر می‌شود:
    • نسخه اول مخصوص مشتری می‌باشد
    • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
    • نسخه سوم و چهارم برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری می‌باشد که در صورتی‌که توسط نمایندگی صادر شده باشد، یک نسخه از آن برای نمایندگی ارسال می‌شود.
   6. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
   7. پس از ثبت اطلاعات و دریافت گواهی دریافت حق‌بیمه مهر و امضا شده، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری "گواهی بیمه" را صادر می‌کند. گواهی بیمه در هفت نسخه زیر توزیع می‌شود:
    • برگه اول، دوم و سوم آن به عنوان رسید نزد مشتری می‌ماند.
    • یک نسخه از آن به همراه رسید مبلغ پرداختی و یا چک دریافت شده به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
    • نسخه پنجم آن برای مدیریت باربری ارسال می‌گردد.
    • نسخه ششم آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری بایگانی می‌شود.
    • نسخه آخر آن برای نمایندگی (در صورتی که مستقیم با نمایندگی باشد) ارسال می‌شود. (در صورتی‌که بیمه‌گزار دولتی باشد، این نسخه نزد اداره صدور می‌ماند)
   8. در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات را وارد برنامه اطلاعاتی سامان می‌نماید.
 2. فرآیند صدور گواهی حمل برای بیمه‌نامه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)
  نظر به اهمیت صدور گواهی حمل خصوصاً از جهت مشخص شدن مانده مبلغ بیمه‌نامه (مبلغ حمل نشده) و در صورت نیاز به تمدید مدت اعتبار بیمه‌نامه برای محموله‌هایی که بیمه‌گزار بنا به هر دلیلی موفق به ترخیص آن در زمان اعتبار بیمه‌نامه نگردیده است، معمولاً قبل یا پس از حمل کالا و مبادله اسناد، اطلاعیه‌هایی از سوی بانک ذی‌نفع به شرکت بیمه ارسال می‌شود که حاوی مشحصات کالای حمل شده و اطلاعات مربوط به نحوه حمل می‌باشد.
  پس از دریافت اطلاعیه‌های بانکی و یا اعلامیه‌های حمل مربوطه می‌بایستی طبق مقررات و شرایط بیمه‌نامه برای کلیه محصولات بیمه‌شده، بدون استثناء گواهی حمل صادر شود.
  • مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی حمل

   1. اعلامیه‌ بیمه‌گزار مبنی بر حمل محموله
   2. اطلاعیه‌های بانکی
   3. اعلامیه‌های حمل
   4. گواهی حمل
  • شرح فرآیند

   1. بیمه‌گزار اعلامیه‌ای مبنی بر حمل محموله در قالب نامه به بیمه‌گر ارسال می‌کند؛ اگر بیمه‌نامه دارای بانک ذی‌نفع باشد، این اطلاعات توسط بانک به شرکت بیمه ارسال می‌گردد.
   2. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری، اطلاعیه‌های بانکی و یا اعلامیه‌های حمل را دریافت می‌کند.
   3. پس از بررسی مدارک دریافتی، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری "گواهی حمل" را صادر می‌کند. گواهی حمل در 5 نسخه زیر تهیه می‌شود:
    • نسخه اول برای بیمه‌گزار
    • نسخه دوم برای نمایندگی
    • نسخه سوم برای مدیریت بیمه‌نامه‌های باربری
    • نسخه چهارم برای اداره کل حسابداری و آمار
    • نسخه آخر برای بایگانی اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری
    گواهی‌های حمل می‌بایستی به ترتیب تاریخ حمل‌ها شماره‌گذاری و صادر شده باشند.
 • اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری، اطلاعات فرم پیشنهاد بیمه باربری را در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و حق‌بیمه را محاسبه می‌نماید
 • در صورتی‌که مشتری بیمه‌نامه را بصورت لاتین بخواهد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات ثبت شده در سیستم یونیکس را وارد نرم‌افزار Word کرده و بیمه‌نامه را به‌صورت لاتین صادر می‌کند.
 • در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات را از برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) به برنامه اطلاعاتی سامان منتقل می‌کند.
پس از صدور بیمه‌نامه و ارائه آن به بیمه‌گزار، ممکن است تغییراتی در مواردی که در بیمه‌نامه ذکر گردیده است به‌وجود آید؛ از این‌رو نیاز به صدور الحاقی می‌باشد. در این فرآیند، مراحل صدور الحاقی برای بیمه‌نامه‌های دریایی و شرایط افزایش یا کاهش تعهدات مالی آن آورده شده است.
 • انواع الحاقی

  1. الحاقی تغییر نام:
  2. الحاقی افزایش/ کاهش سرمایه: در صورتی‌که به عللی ارزش وسیله پرنده (انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوقسبک) افزایش یا کاهش یابد، با اعلان کتبی از بیمه‌گزار، بیمه‌گر می‌بایست نسبت به صدور الحاقی اقدام نماید. مبلغ اضافی و یا برگشتی حق‌بیمه از حاصلضرب مابه‌التفاوت مبلغ بیمه شده در نرخ حق‌بیمه بدست خواهد آمد
  3. الحاقی ابطال بیمه‌نامه: صدور الحاقی ابطال بیمه‌نامه‌های باربری به نفع بانک صرفاً با استناد به درخواست کتبی و رسمی بانک ذی‌نفع مبنی بر عدم گشایش اعتبار و همچنین ارائه اصل رونوشت بیمه‌نامه مجاز می‌باشد و بیمه‌نامه‌های فاقد بانک ذی‌نفع غیر قابل ابطال می‌باشند.
  4. الحاقی تمدید قرارداد:
  5. الحاقی‌های اندیس کلوز و damage کلوز: این الحاقی‌ها جهت بیمه کردن اقلامی است که بطور موقت در انبار بیمه‌گزار نگه داشته شده باشند.
  6. الحاقی تمدید مدت اعتبار: بیمه‌نامه‌های باربری داخلی، صادراتی و وارداتی با شرط توتال لاس تحت هیچ شرایطی تمدید نمی‌شوند.
  7. الحاقی بدون بار مالی: گاهی اوقات لزوم پاره‌ای اصلاحات و تغییر در مفاد بیمه‌نامه به منظور انطباق بیمه‌نامه با اسناد و مدارک ضروری به نظر می‌رسد، بدون آنکه موجب افزایش و یا کاهش تعهدات بیمه‌ای گردد. در این صورت با صدور الحاقی، تغییرات مربوطه حسب مورد به عمل می‌آید که فقط واحد صادر کننده بیمه‌نامه مجاز به صدور الحاقی مرتبط با آن بیمه‌نامه می‌باشد.
 • مدارک مورد نیاز برای الحاقیه:

  1. درخواست بیمه‌گزار مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه
  2. تاییدیه کتبی و رسمی بانک ذی‌نفع مبنی بر عدم استفاده از بیمه‌نامه
  3. فیش نقدی
  4. پرونده صدورالحاقی
 • شرح فرآیند صدور الحاقیه:

  1. بیمه‌گزار درخواست خود را مبنی بر تغییر یا تمدید بیمه‌نامه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری ارائه می‌دهد. درصورتیکه درخواست تغییر و یا ابطال بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.در صورتی‌که درخواست ابطال بیمه‌نامه باشد یا مبلغ برگشتی داشته باشد یا بیمه‌گزار خصوصی باشد، درخواست می‌بایست کتبی باشد. برای ابطال بیمه‌نامه، مدارک زیر مورد نیاز است:
   1. اصل و رونوشت‌های بیمه‌نامه
   2. نامه بانک ذی‌نفع مبنی بر تائید ابطال بیمه‌نامه
  2. در صورتی‌که درخواست، ابطال بیمه‌نامه باشد و یکی از موارد زیر اتفاق افتاده باشد، شورایی جهت تصمیم‌گیری و تائید درخواست تشکیل می‌شود:
   • عدم ارسال اصل یا رونوشت بیمه‌نامه توسط بیمه‌گزار
   • نبودن نامه بانک ذی‌نفع
   این شورا از افراد زیر تشکیل شده است:
   مدیریت مجتمع، رئیس اداره کل باربری، معاون اداره کل باربری، رئیس اداره صدور باربری
  3. درصورتی‌که الحاقی بار مالی نداشته باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری الحاقی را بر حسب شرایط درخواست شده - در قالب فرم مشخصی- صادر می‌کند. الحاقی در 6 نسخه زیر صادر می‌گردد:
   • سه نسخه اول برای بیمه‌گزار
   • نسخه چهارم برای مدیریت بیمه‌نامه‌های باربری
   • نسخه پنجم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه آخر برای بایگانی اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری
  4. در صورتی‌که الحاقی بار مالی داشته باشد، به سه صورت زیر عمل می‌شود:
   • در صورتی‌که الحاقی برگشتی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست نسخه مربوط به خود را جهت دریافت وجه به اداره کل حسابداری و آمار ارائه نماید.
   • در صورتی‌که الحاقی اضافی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست مبلغ تعیین شده را واریز و "فیش واریزی" یا "چک" را به اداره‌ صدور بیمه‌نامه‌های باربری ارائه دهد. سپس اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری فیش واریزی را به همراه نسخه چهارم الحاقی به اداره‌ کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید.
   • در صورتی‌که بیمه‌گزار دولتی باشد و دارای بانک ذی‌نفع باشد، بانک مبلغ اضافی را محاسبه و به حساب شرکت بیمه واریز می‌کند.
   • در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  5. رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری الحاقی صادر شده را تایید می‌کند.
  6. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری الحاقی صادر شده را در پرونده پیوست می‌کند.
  7. در نهایت اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری، در پایان ماه اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
طبق درخواست هر یک از طرفین قرارداد و با موافقت طرف دیگر در فرصت باقیمانده قرارداد نسبت به تمدید آن اقدام میگردد .
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها
 • تعهدات و وظایف بیمه گزار:

  1. بیمه گزار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز بعد از حادثه مراتب اعلام خسارت را به نزدیک ترین شعبه بیمه ایران اعلام نماید.
  2. بیمه گزار موظف است کلیه اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از توسعه و گسترش خسارت به عمل آورده و هیچگونه تغییری را در ماهیت خسارت کالا تا زمان کارشناسی و بازدید مقدماتی بیمه گر انجام ندهد.
  3. بیمه گزار موظف است در صورتی که کالا قبل از ترخیص از گمرک خسارت دیده باشد نسبت به تهیه صورت مجلس آسیب دیدگی اعم ازگمرکی یا بندری و یا گواهی کسر تخلیه (به تناسب نوع و محل وقوع خسارت )اقدام نماید .
  4. بیمه گزار موظف است پس از وقوع حادثه، به متصدیان حمل و یا پیمانکاران تخلیه و بارگیری کتبا اعلام خسارت نماید .
  5. بیمه گزار موظف است در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی به خسارت را به بیمه گر تسلیم نماید.
  6. بیمه گزار موظف است پس از در یافت خسارت ، فرم برگ جانشینی را تکمیل نموده و کلیه حقوق خود در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر و یا مسولیت در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به شرکت بیمه ایران منتقل نماید.
 • مراحل رسیدگی به پرونده:

  1. ثبت اعلام خسارت توسط شعبه
  2. اعزام کارشناس به محل وقوع و استقرار کالای خسارت دیده
  3. اخذ مدارک مربوطه از بیمه گزار
  4. اخذ مجوز لازم از ستاد فنی ، در صورت لزوم
 • مدارک مورد نیاز برای رسیدگی و پرداخت خسارت مربوط به بیمه نامه های باربری جهت حمل زمینی

  1. اصل بارنامه سراسری
  2. اصل CMR ( که خسارت ، توسط متصدی حمل ظهر نویسی شده باشد )
  3. بارنامه داخلی ( چنانچه کالا بعد از ترخیص از کمرگ خسارت ببیند )
  4. اصل فاکتور خرید کالا
  5. اصل صورت بسته بندی کالا
  6. اصل گواهی مبداء
  7. اعلامیه بانکی( در صورت گشایش اعتبار)
  8. کپی پشت و روی پروانه کالا
  9. قبوض انبار گمرکی
  10. درصورت مشخص شدن خسارت در گمرک می بایست متناسب با نوع خسارت ، صورت مجلس گمرکی( آسیب دیدگی )، ارائه گردد. در ضمن قبض انبارگمرک نیز حتماً می بایست اخذ گردد. ضمناً چنانچه مقصر حادثه مشخص باشد ( مثلا پیمانکار تخلیه) می بایست کتبا مسئولیت آنرا گواهی نماید.
  11. گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالایا عدم تحویل کالا)
  12. گزارش پلیس محل وقوع حادثه ( در مورد خسارت های ناشی از حادثه وسیله نقلیه. ضمنا چنانچه خسارت در خارج از مرزها باشد گزارش پلیس می بایست به تایید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد.)
  13. گزارش بازدید نماینده لویدز ( در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد )
 • مدارک مورد نیاز برای رسیدگی و پرداخت خسارت مربوط به بیمه نامه های باربری جهت حمل دریایی

  1. اصل بارنامه سراسری
  2. بارنامه داخلی ( چنانچه کالا بعد از ترخیص از کمرگ خسارت ببیند )
  3. اصل فاکتور خرید کالا
  4. اصل صورت بسته بندی کالا
  5. اصل گواهی مبداء
  6. اعلامیه بانکی( در صورت گشایش اعتبار)
  7. کپی پشت و روی پروانه سبز گمرکی
  8. قبوض انبار گمرکی
  9. درصورت مشخص شدن خسارت در زمان تخلیه و یا گمرک می بایست متناسب با نوع خسارت ، صورت مجلس بندری و یا صورت مجلس گمرکی، ارائه گردد. در ضمن صورت مجلس آسیب دیدگی و قبض انبارگمرک نیز حتماً می بایست اخذ گردد. ضمناً چنانچه مقصر حادثه مشخص باشد ( مثلا پیمانکار تخلیه) می بایست کتبا مسئولیت آنرا گواهی نماید.
  10. گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالایا عدم تحویل کالا)
  11. گزارش پلیس محل وقوع حادثه - چنانچه خسارت بعد از ترخیص از گمرک اتفاق افتاده باشد(در خصوص بیمه نامه های صادراتی چنانچه حمل ترکیبی مورد عمل باشد وخسارت ناشی از حادثه وسیله نقلیه و در خارج از مرزها باشد گزارش پلیس می بایست به تایید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد.)
  12. در خصوص بیمه نامه های صادراتی چنانچه حمل ترکیبی مورد عمل باشد گزارش بازدید نماینده لویدز برای خسارتهای خارج از کشور الزامی می باشد .
 • مدارک مورد نیاز برای رسیدگی و پرداخت خسارت مربوط به بیمه نامه های باربری جهت حمل هوایی

  1. اصل بارنامه سراسری
  2. بارنامه داخلی ( چنانچه کالا بعد از ترخیص از کمرگ خسارت ببیند )
  3. اصل فاکتور خرید کالا
  4. اصل صورت بسته بندی کالا
  5. اصل گواهی مبداء
  6. اعلامیه بانکی( در صورت گشایش اعتبار)
  7. کپی پشت و روی پروانه سبز گمرکی
  8. قبوض انبار گمرکی
  9. درصورت مشخص شدن خسارت در گمرک می بایست متناسب با نوع خسارت ، صورت مجلس گمرکی، ارائه گردد. در ضمن قبض انبارگمرک نیز حتماً می بایست اخذ گردد.
 • مدارک مورد نیاز برای رسیدگی و پرداخت خسارت مربوط به بیمه نامه های باربری جهت حمل با موتور لنج

  1. نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
  2. گزارش مقامات انتظامی محل حادثه مبنی بر وقوع حادثه
  3. گزارش هواشناسی محل حادثه (در صورت طوفان)
  4. آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء
  5. اصل مانیفست کالا
  6. اصل فاکتور خرید کالا
  7. اصل صورت بسته بندی کالا
  8. پروانه گمرکی کالا(گمرک مبداء)
  9. پروانه ثبت موتور لنج
  10. گواهی قابلیت دریا نوردی شناور از موسسات معتبر و مورد تائید سازمان بنادر و کشتیرانی . (گواهینامه ایمنی ).
 • مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت

  1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
  2. حکم کارشناس
  3. کپی قرارداد بیمه
  4. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری
  5. حواله خسارت بیمه باربری
  6. رسید دریافت چک
  7. عکس‌های تهیه شده از حادثه
 • شرح فرآیند

  1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره خسارت ارسال می‌کند. در این نامه، اطلاعات زیر می‌بایست درج شده باشد:
   • شماره بیمه‌نامه
   • نوع خسارت
   • محل وقوع خسارت
  2. اداره خسارت اطلاعات نامه را در "دفترثبت خسارت" ثبت می‌نماید.
  3. بازخوانی پرونده صدور: اداره خسارت بیمه‌نامه باربری، یک کپی از قرارداد بیمه را از اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری دریافت می‌کند.
  4. رئیس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، "حکم کارشناس" جهت بازدید از خسارت را طی نامه‌ای صادر می‌کند. با توجه به نوع خسارت و مهارت مورد نیاز جهت بررسی کردن آن، کارشناس یا از اداره اعزام می‌شود و یا از کارشناسان بین‌المللی یا سایر شرکت‌ها استفاده می‌شود.جهت اعزام کارشناس خارج از اداره، طی نامه‌ای به آن مرکز یا شرکت درخواست داده می‌شود.
   • در صورتی‌که کارشناس به درون شهر اعزام شود، "دستور ماموریت" صادر می‌شود
   • در غیراین‌صورت، "فرم ماموریت" صادر می‌شود
  5. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.
  6. در صورتی‌که خسارت وارد شده به هر دلیلی قابل ارزیابی نباشد، کارشناس "صورتجلسه مقدماتی" را جهت بررسی‌های بعدی تکمیل می‌کند. بازدید نهائی به اعزام کارشناس منتصب از سوی مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری موکول می‌شود. در غیر این‌صورت، "صورتجلسه کارشناسی" را تکمیل می‌نماید.
  7. صورتجلسه کارشناسی در سه نسخه می‌باشد که یک نسخه از آن به بیمه‌گزار و دو نسخه دیگر به کارشناس پرونده تحویل داده می‌شود.
  8. کارشناس بازدید صورتجلسه و عکس‌های گرفته شده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد.
  9. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری نامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده خسارت به بیمه‌گزار ارسال می‌کند.مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده شامل موارد زیر می‌باشد:
   1. بارنامه حمل (ممهور به مهر بانک)
   2. گواهی صلاحیت خدمه کشتی
   3. فاکتور خرید (ممهور به مهر بانک)
   4. صورت بسته‌بندی (ممهور به مهر بانک)
   5. گواهی مبدا (ممهور به مهر بانک)
   6. پروانه سبز گمرکی یا فتوکپی کامل و خوانا از پشت و روی آن
   7. اعلامیه فروش ارز
   8. قبوض انبار گمرک
   9. بارنامه حمل داخلی
   10. قبوض باسکول درب خروح گمرک
   11. صورت‌مجلس گمرکی (یا بندری)
   12. رونوشت بارنامه سی .ام .آر که خسارت طی آن به تایید راننده رسیده باشد
   13. اصل گواهی کسر تخلیه صادره از طرف موسسه حمل و نقل که در آن قبول مسئولیت شده باشد و یا رونوشت رویت شده اظهارنامه رسمی دادگستری بر علیه موسسه حمل‌ و ‌نقل که در آن قطع مرور زمان از بارنامه و ادعای خسارت شده باشد
   14. ترخیصیه تفکیکی
   15. گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
   16. گزارش بازدید لویدز
   17. برگ جانشینی مهر و امضا شده
  10. پس از تکمیل مدارک، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری "فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری" را تکمیل می‌کند.
  11. در حین تکمیل فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری در قالب نامه‌ای از اداره صدور استعلام پرداخت حق‌بیمه را می‌نماید. در صورتی‌که بیمه‌گزار حق‌بیمه را طبق توافقات به عمل آمده، پرداخت نکرده باشد، قرارداد بیمه از اعتبار ساقط است و خسارتی پرداخت نخواهد شد.
  12. پس از تکمیل فرم صورت محاسبه بیمه باربری، درصورتی‌که میزان خسارت از سقف تعهدات اداره بیشتر باشد، پرونده خسارت به مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری (ستاد) فرستاده می‌شود. ستاد پرونده را بررسی کرده و پس از تائید، پرونده خسارت را به همراه نامه‌ای به اداره خسارت ارسال می‌نماید.
  13. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری "حواله خسارت بیمه باربری" را صادر کرده و اطلاعات آنرا در "دفتر اندیکاتور" ثبت می‌نماید.حواله خسارت بیمه باربری در 5 نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • یک نسخه در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد.
   • یک نسخه به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • سه نسخه به بایگانی اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌گردد.
  14. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه باربری به بیمه‌گزار، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.این رسید در چهار نسخه زیر تهیه می‌شود:
   • نسخه اول برای بیمه‌گزار
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای بایگانی در اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری
  15. بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.
  16. بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
  17. پس از صدور چک به مبلغ خسارت ، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
  18. در نهایت اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، در پایان ماه اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
  19. در صورتی‌که پرونده خسارت قابل جبران باشد، (قابل ریکاور شدن باشد) اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، پرونده را جهت ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارسال می‌نماید
 • کارشناسی خسارت:
  • کارشناسی باتوجه به میزان خسارت وارده و در حدود اختیارات شعبه انجام شود. چنانچه میزان خسارت وارده بیشتر از اختیارات شعبه پیش بینی و برآورد گردید، صرفاً نسبت به تهیه صورتجلسه مقدماتی اقدام و بازدید نهایی موکول به اعزام کارشناس منتصب از سوی این مدیریت خواهد بود؛
  • با توجه به نوع کالای بیمه شده و خسارت وارده، کارشناسی در حدود تخصص و توان فنی کارشناس (اعم از کارمندان شرکت یا کارشناسان فنی آزاد که الزاماً بایستی با دفتر حقوقی شرکت و ازطریق شورای فنی قرارداد تنظیم نموده باشند و یا کارشناسان آزاد دادگستری و یا شرکت های مستقل و معتبر بین المللی) باید انجام شود.
  تبصره: تنها آن دسته از کارشناسان آزاد (متخصص و غیر شاغل در شرکت) مجاز به انجام کارشناسی برای شرکت و دریافت حق الزحمه می باشند که حکم کارشناسی آنان قبلاً توسط شورای فنی برای آنان صادر و به ادارات و شعب مربوطه ابلاغ گردیده باشد. بنابراین استفاده از کارشناسان فاقد حکم کارشناسی، از وجاهت قانونی لازم برخوردار نبوده و نمی تواند منشأ رسیدگی به خسارات صورتجلسه شده قرار گیرد.
 • صورتجلسه کارشناسی :
  به منظور تسهیل در امر کارشناسی و رسیدگی به پرونده های خسارت، فرم صورتجلسه پیوست حاوی حداقل اطلاعات مورد بیمه خسارت دیده و فرم گزارش ارسال می گردد. بدیهی است در صورت ضرورت درج اطلاعات اضافی در این رابطه در متن صورتجلسه و یا حتی در گزارش کارشناسی مربوط نیز حایز اهمیت خواهد بود.
  • در صورتی که میزان خسارت از حدود اختیارات آن واحد خارج بوده ضمن تنظیم صورتجلسه بازدید مقدماتی مراتب را سریعاً به مدیریت بیمه باربری اعلام نموده تا تصمیم و اقدام مقتضی انجام پذیرد؛
  • دسترسی کارشناس به سوابق بیمه نامه و اطلاعات مندرج درآن قبل از انجام کارشناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا ضروری است حتماً قبل از انجام کارشناسی سوابق مورد بیمه و شرایط بیمه نامه مربوط به طور دقیق مورد مطالعه و در صورت احراز تعهد شرکت با توجه به نوع خسارت وارده و همچنین وصول حق بیمه بازدید صورت پذیرد؛
  • امر کارشناسی می بایستی حداکثر سه روز پس از دریافت اعلام خسارت بیمه گزار انجام پذیرد. در صورت عدم آماده بودن کالا جهت بازدید و یا هر علت دیگری که منجر به انجام کارشناسی نگردد، مراتب می بایستی در اسرع وقت کتباً به بیمه گزار و یا اداره متقاضی کارشناسی اعلام شودد. ضمن آنکه در اعلام مراتب به بیمه گزار باید صریحاً قید شود که اعلام خسارت بعدی ایشان، معیار رسیدگی به پرونده خسارت خصوصاً مدت اعتبار بیمه نامه قرار خواهد گرفت؛
  • علت و چگونگی خسارت و میزان آن باید به صورت صریح و واضح در صورتجلسه کارشناسی توضیح داده شود، لذا مقتضی است از درج توضیحات مبهم و نامفهوم خودداری گردد.
  • در صورتی که میزان خسارت کالای مورد بیمه و یا بخشی از آن ( باتوجه به واحد بسته بندی مندرج در بارنامه) 100% تشخیص داده شد، بازیافتی کالا به شرکت سهامی بیمه ایران تعلق خواهد داشت، درغیر این صورت وضعیت بازیافتی باید در صورتجلسه به طور واضح مشخص گردد.
  • در امر بازدید اولیه به منظور صدور بیمه نامه، به واحد شمارش کالا و شماره و نوع بسته و وضعیت بسته بندی توجه و چگونگی آن در گزارش درج گردد.
  • پس از انجام کارشناسی در مورد بیمه نامه های صادره شعب دیگر شرکت سریعاً اصل صورتجلسه و گزارش کارشناسی مزبور را به ضمیمه نامه اعلام خسارت بیمه گزار که حاوی مهر و شماره و تاریخ ورود به دبیرخانه شعبه باشد به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
 • نکات ضروری:
  • در رابطه با خساراتی که دارای مقصر حادثه بوده و بازیافت خسارت امکان پذیر می باشد از جمله کسر تخلیه، عدم تحویل، حادثه وارد به وسیله نقلیه و .... اسناد مزبور از سوی بیمه گزار طبق مفاد مندرج در بیمه نامه، باید حداکثر ظرف مدت 7 ماه از تاریخ ورود کالا به مرز ارسال گردد تا در زمان اعتبار بارنامه (داخلی یکسال) در صورت تکمیل پرونده، خسارت پرداخت گردد.
  • در زمان پرداخت خسارت در بیمه نامه های داخلی می بایستی نسبت به اخذ رسید تسویه خسارت مهر و امضاء شده از بیمه گزار اقدام گردد تا پرونده جهت انجام امور ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارجاع شود. شایان ذکر است در صورت طولانی شدن زمان تکمیل مدارک بیش از مهلت های مقرر و قبل از انقضای مدت اعتبار بارنامه، بیمه گزار موظف به ارائه گواهی تمدید اعتبار بارنامه می باشد تا بدینوسیله موجبات استیفای حقوق شرکت فراهم گردد.
   بدیهی است مسؤولیت هرگونه تعلّل در رسیدگی به پرونده خسارت و عدم پیگیری موضوع تکمیل مدارک، جهت پرداخت خسارت که منجر به انقضای اعتبار بارنامه و تضییع حقوق شرکت گردد، به عهده مدیریت محترم شعب مربوطه می باشد.
  • کلیه واحدهای اجرایی موظفند خسارات مازاد بر سقف نگهداری قرارداد اتکایی (خسارات بیشتر از 000ر400 دلار) را در اسرع وقت ممکن کتباً به مدیریت محترم اتکایی اعلام نموده و رونوشت آنرا نیز برای مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند.