بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی(بیمه H&M)

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی(بیمه H&M)


در بیمه شناورهااز شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی - جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می گردد. کلیه شرکت های حمل و نقل دریایی، صاحبان و تولید کنندگان کشتیها و لنجهاو وسایل موتوری دریایی که دارای گواهینامه ثبت و گواهینامه موسسه رده بندی باشند به این بیمه نامه نیاز دارند.

کشتی ها وسایلی هستند که با استفاده از وسایل ناوبری و دریانوردی قابلیت تردد در آب راه ها را داشته باشند کاربرد های اصلی کشتی ها، حمل بار (به صورت فله یا کانتینربر)، جابجایی مسافر، صیادی و نفت کش ها می باشند. در بیمه شناورها از شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی - جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می-گردد.معمولاً بیمه گر در زمان بیمه نمودن کشتی، نرخ خود را بر اساس سال ساخت، نوع کشتی، درجه و نوع طبقه بندی آن، ظرفیت و تناژ کشتی و قوه محرکه ، پرچمی که کشتی تحت آن به ثبت رسیده است و سایر عوامل مورد نظر بیمه گر، محاسبه می نماید.

کلیه شرکت های حمل و نقل دریایی، صاحبان و تولید کنندگان کشتیها و لنجهاو وسایل موتوری دریایی که دارای گواهینامه ثبت و گواهینامه موسسه رده بندی باشند به این بیمه نامه نیاز دارند.

 • کلوز شماره 280 ( زمانی ) تمام خطر یا All Risks

  اهم خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتند از:
  1. خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
  2. آتش سوزی
  3. تفدیه یا Jettison ( به دریا انداختن محمولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها )
  4. خسارت وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تاسیسات بندری و سکوها
  5. خسارت وارد به کشتی بر اثر تخلیه، بارگیری و یا سوخت گیری
  6. خسارت ناشی از ترکیدن دیگ یا شفت
  7. خسارت ناشی از خطای کاپیتان، خدمه یا راهنما
  8. 4/3 خسارت مسئولیت ناشی از تصادم
  9. زیان همگانی( General Average )
  10. هزینه های نجات (Salvage Cost and Expenses )
 • کلوز شماره 284 ( زمانی ) خسارت کلی یا Total Loss + 4/3 (سه چهارم)مسئولیت ناشی از تصادم و زیان همگانی + هزینه نجات

  این کلوز خسارت کلی ( Total Loss ) شناور را تحت پوشش قرار می دهد. اهم خسارت تحت پوشش این کلوز عیناً مشابه کلوز 280 بوده با این تفاوت که خسارت واده به کشتی باید مشمول عنوان خسارت کلی باشد. لازم به ذکر است که خسارت کلی اعم از واقعی، فرضی و توافقی مورد پوشش می باشد.
 • کلوز شماره 289 ( زمانی ) خسارت کلی یا + Total Loss هزینه نجات

  این کلوز نیز خسارت کلی ( واقعی، فرضی و توافقی ) ( از تلف شدن و یا از بین رفتن کامل کشتی ) را تحت پوشش قرار می دهد و خسارت جزئی دارای پوشش نمی باشد.
 • کلوز شماره 346 ( زمانی ) تمام خطر یا All Risks

  این کلوز از کاملترین کلوزهای موجود بوده که اهم خطرات تحت پوشش مانند کلوز 280 و خسارات مربوط به مسئولیت تصادم را به صورت کامل (100% ارزش مورد بیمه) تحت پوشش قرار می دهد و ویژه شناورهای صیادی است.
 • ‌کلوزشماره 300(خطرجنگ )‌(War Risk)

  این کلوز خطرات وریسک های ناشی از جنگ را پوشش می دهد که به عنوان پوشش اضافی قابل ارائه خواهد بود.

این بیمه نامه تابع شرایط عمومی قوانین و مقررات بیمه ای مصوب بیمه مرکزی ، قانون بیمه مصوب سال1316 و سایر قوانین و مقررات عمومی بیمه است.
علاوه بر این بیمه نامه یاد شده تابع شرایط خصوصی حاکم بر بیمه نامه صادره، تحت مجموعه شرایط کلوز های انستیتوبیمه گران لندن( کلوزهای 280، 284، 289 346 و...) بوده و به عنوان کلوزاستاندارد و بین المللی در تمام نقاط دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

 • شرایط Termination بند 6 کلوز 300انستیتوبیمه گران لندن(انفساخ)

  1. این بیمه ممکن است با اخطار قبلی 7 روزه که بیمه گر یا بیمه گزار به طرف دیگر می دهد فسخ شود(در این صورت فسخ پس از انقضاء 7 روز از نیمه شب روزی که اخطار فسخ توسط بیمه گر ارسال یا برای او فرستاده شده است تحقق می یابد). با وجود این بیمه گر موافقت می کند چنانچه قبل از انقضاء مدت اخطار در مورد نرخ جدید حق بیمه و یا شرایط و یا تعهدات جدید با بیمه گزار به توافق برسد اعتبار این بیمه نامه ادامه یابد.
  2. این بیمه اعم از این که اخطار فسخ ارسال شده یا نشده باشد در موارد ذیل انفساخ می یابد:
   • به محض بروز جنگ (اعم از این که اعلان جنگ شده باشد یا نشده باشد) بین هر یک از کشورهای زیر: آمریکا ، بریتانیا ،فرانسه ، روسیه و چین.
   • در صورتی که کشتی به منظور تملک یا استفاده مصادره شده باشد.
  3. در هریک از موارد فسخ با اخطار قبلی یا انفساخ اتوماتیک ، حق بیمه خالص مدت باقی مانده بصورت روز شمار به بیمه گزار قابل پرداخت می باشد.
  یادآور می شودکه کلوزهای موجود صرفاً بدنه و ماشین آلات شناورهاو مسئولیت ناشی از تصادم کشتی را تحت پوشش قرار می دهد.
  بیمه نامه با اعلام کتبی بیمه گزار یا بیمه گر قابل فسخ می باشد .چنانچه فسخ از جانب بیمه گزار باشد حق بیمه برگشتی می تواند بر مبنای روزشمار ویا کوتاه مدت محاسبه گردد ولی چنانچه از جانب بیمه گر فسخ گردد حق بیمه بصورت روزشمار برگشت می گردد.ضمناً در صورت تحقق شرایط ذیل بیمه نامه فسخ می گردد:
 • شرایط Termination در کلوزهای 280،284،289،346انستیتوبیمه گران لندن(انفساخ)

  علیرغم وجود هر نوع مقرراتی در این بیمه اعم از دست نویس، ماشین شده یا چاپی، مغایر با شرط حاضر ( شرط شماره 5 ) مقررات این شرط حاکم خواهد بود. این بیمه در صورت تحقق هر یک از امور زیر بلافاصله و بطور اتوماتیک منفسخ می شود، مگر این که بیمه گر خلاف آن موافقت کرده باشد:
  • تغییر موسسه رده بندی کشتی و یا تغییر، تعلیق، عدم ادامه، لغو یا انقضاء مدت اعتبار رده بندی کشتی مگر اینکه در زمان تحقق هر یک از این امور، کشتی در دریا باشد که بدین ترتیب انفساخ به محض رسیدن کشتی به بندر بعدی حاصل می شود. هر چند اگر تغییر، تعلیق، عدم ادامه یا لغو رده بندی کشتی به علت خساراتی باشد که طبق ماده ( 6 ) این شرایط مشمول بیمه می باشد و یا به علت خطرات جنگ و اعتصاب ( چنانچه کشتی طبق شرایط جاری بیمه خطرات جنگ و اعتصاب موسسه بیمه گران لندن بیمه شده باشد ) صورت پذیرد، انفساخ زمانی حاصل می شود که کشتی بدون تایید طبقه آن بوسیله موسسه رده بندی از بندر بعدی خارج شود.
  • هر تغییر ارادی یا غیر ارادی در مالکیت یا پرچم کشتی، واگذاری اداره کشتی به مدیران جدید یا اجاره کشتی به صورت لخت یا مصادره کشتی ( به منظور تملک یا استفاده ) مشروط بر اینکه اگر کشتی حامل کالا بوده و قبلاً از بندر بارگیری حرکت کرده باشد یا بدون کالا در دریا قرار داشته باشد انفساخ در صورت درخواست بیمه گزار ( به شرطی که کشتی سفر
 • واحدهای صدور موظفند کلیه بیمه نامه های باربری خود را بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه صادر نمایند. بدیهی است جهت صدور بیمه نامه باربری با نرخهای کمتر از تعرفه مصوب، اخذ مجوز کتبی مدیریت بیمه های باربری الزامی می-باشد.
 • باتوجه به شرایط رقابتی حاکم بر بازار بیمه کشور و به منظور جذب و حفظ بیمه گزاران در مواردی که شرکتهای رقیب مبادرت به نرخ شکنی نموده و بیمه گزاران عمده شرکت را با روشهای غیرحرفه ای و مغایر با عرف و مقررات بیمه مرکزی ایران تطمیع و جذب می نمایند، کلیه واحدهای صدور موظفند پس از حصول اطمینان از نرخها و شرایط اعلام شده، مستندات لازم را همراه با توجیهات فـــــنی و بیمه ای پس از اظهار نظر قطعی بالاترین مقام اجرایی (رؤسا و مدیران مراکز، شعب و مجتمعها) جهت بررسی و تصمیم گیری به مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند و در صـــــورتی که بیمه گزاران از ارائه مستندات (مکاتبات و یا تصویر بیمه نامه های صادره) خودداری می نمایند، مشاهده مکاتبات و یا بیمه-نامه های صادره شرکتهای رقیب توسط یکی از همکاران شعب و ارائه گزارش کتبی همراه با تأیید بالاترین مقام واحد اجرایی الزامی است.
 1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد بیمه کشتی"را مبنی بر صدور بیمه‌نامه‌های دریاییتکمیل و مهر و امضاء می‌کند.
 2. پس از دریافت فرم پیشنهادبیمه کشتی،نرخ تعیین شده توسط اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی توسط نامه ای به مشتری ابلاغ می شود.
 3. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌کند.
 4. پس از دریافت تائیدیه، رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از کشتی یا شناور را می‌کند.
 5. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، بازدیدی از محل به عمل آورده و براساس آن "گزارش بازدید" را تهیه و به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد
 6. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه و طی نامه ای به مشتری اعلام نموده و درخواست پرداخت آن را می‌نماید.
 7. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایرانواریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد. پرداخت حق‌بیمه به‌صورت اقساط نیز ممکن می‌باشد که در این صورت طی توافق صورت گرفته بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعداد و مبلغ اقساط تعیین و به بیمه‌گزار اعلام می‌گردد.
 8. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد.
 9. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
 1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه توسط بیمه گزار(طبق نمونه برگه شماره 3)
 2. ارسال تصویر پروانه ثبت شناور
 3. کپی گواهینامه کلاس( بدنه و ماشین آلات کشتی )
 4. کپی گواهینامه ایمنی شناور
 5. کپی گواهینامه خدمه شناور

مدت اعتبار برای بیمه‌‌‌های دریایی حداکثر به مدت یک سال می‌باشدکه از زمان پرداخت اولین قسط و یا پرداخت کل حق بیمه توسط بیمه‌گر آغاز می‌گردد.

این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران

این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.

 • مدارک مورد نیاز

  1. فرم پیشنهاد بیمه کشتی
  2. نامه اعلام نرخ به مشتری
  3. نامه تائیدیه نرخ بیمه‌گزار به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگان
  4. گزارش بازدید اولیه
  5. فیش واریزی
  6. چک
  7. گواهی دریافت حق‌بیمه
  8. بیمه‌نامه دریایی
  9. کتابچه (log )کشتی که جزییات سفرهای کشتی در آن ثبت می‌شود.
  10. گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
  11. گواهی کلاس کشتی
  12. گواهی صلاحیت خدمه کشت
 • شرح فرآیند

  1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد بیمه کشتی" را مبنی بر صدور بیمه‌نامه‌های دریایی تکمیل می‌کند
  2. مشتری فرم را مهر و امضا می‌نماید.
  3. پس از دریافت فرم پیشنهاد بیمه کشتی، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی فرم را بررسی کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن، نرخ را تعیین می‌نماید.
  4. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی نرخ تعیین شده را در قالب نامه‌ای به مشتری ابلاغ می‌نماید.
  5. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌کند.
  6. پس از دریافت تائیدیه، رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از کشتی یا شناور را می‌کند.
  7. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، بازدیدی از محل به عمل آورده و براساس آن "گزارش بازدید" را تهیه و به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد.
  8. "گزارش بازدید شامل اطلاعات زیر است:
   • وضعیت ظاهری شناور
   • بررسی سیستمهای نصب شده بر روی شناورها و صحت آنها
   • کتابچه (log )کشتی که جزییات سفرهای کشتی در آن ثبت می‌شود.
   • گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
   • گواهی کلاس کشتی
   • گواهی صلاحیت خدمه کشتی
  9. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه می‌نماید.
  10. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای حق‌بیمه را به مشتری اعلام کرده و درخواست پرداخت آن‌را می‌نماید.
  11. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد.پرداخت حق‌بیمه به‌صورت اقساط نیز ممکن می‌باشد که در این صورت طی توافق صورت گرفته بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعداد و مبلغ اقساط تعیین و به بیمه‌گزار اعلام می‌گردد.
  12. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را در چهار نسخه زیر صادر و به مشتری تحویل می‌دهد:
   • نسخه اول مخصوص مشتری می‌باشد
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری می‌باشد. در صورتی‌که توسط نمایندگی صادر شده باشد، یک نسخه از آن برای نمایندگی ارسال می‌شود.
  13. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
  14. پس از آن، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "بیمه‌نامه دریایی" را صادر و نسخه اول آن‌را تمبر و مهر می‌زند.بیمه‌نامه دریایی در نسخه‌های زیر صادر و توزیع می‌شود:
   • نسخه اول آن نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
   • نسخه دوم آن در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
   • نسخه سوم و چهارم در پایان ماه به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌شوند.
   • در صورتی که بیمه‌نامه توسط شبکه فروش صادر شده باشد، نسخه پنجم آن برای آنها ارسال می‌شود.
  15. در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات را دربرنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌نماید
در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌نماید

پس از صدور بیمه‌نامه و ارائه آن به بیمه‌گزار، ممکن است تغییراتی در مواردی که در بیمه‌نامه ذکر گردیده است به‌وجود آید؛ از این‌رو نیاز به صدور الحاقی می‌باشد. در این فرآیند، مراحل صدور الحاقی برای بیمه‌نامه‌های دریایی و شرایط افزایش یا کاهش تعهدات مالی آن آورده شده است.

 • انواع الحاقی

  1. الحاقی تغییر نام:
  2. الحاقی افزایش/ کاهش سرمایه: در صورتی‌که به عللی ارزش وسیله پرنده (انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوقسبک) افزایش یا کاهش یابد، با اعلان کتبی از بیمه‌گزار، بیمه‌گر می‌بایست نسبت به صدور الحاقی اقدام نماید. مبلغ اضافی و یا برگشتی حق‌بیمه از حاصلضرب مابه‌التفاوت مبلغ بیمه شده در نرخ حق‌بیمه بدست خواهد آمد
  3. الحاقی ابطال بیمه‌نامه:
  4. الحاقی تمدید بیمه‌نامه:
  5. الحاقی تمدید مدت اعتبار:
  6. الحاقی بدون بار مالی: گاهی اوقات لزوم پاره‌ای اصلاحات و تغییر در مفاد بیمه‌نامه به منظور انطباق بیمه‌نامه با اسناد و مدارک ضروری به نظر می‌رسد، بدون آنکه موجب افزایش و یا کاهش تعهدات بیمه‌ای گردد. در این صورت با صدور الحاقی، تغییرات مربوطه حسب مورد به عمل می‌آید که فقط واحد صادر کننده بیمه‌نامه مجاز به صدور الحاقی مرتبط با آن بیمه‌نامه می‌باشد.
 • مدارک مورد نیاز برای الحاقیه:

  1. درخواست بیمه‌گزار مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه
  2. تاییدیه کتبی و رسمی بانک ذی‌نفع مبنی بر عدم استفاده از بیمه‌نامه
  3. فیش نقدی
  4. پرونده صدورالحاقی
 • شرح فرآیند صدور الحاقیه:

  1. بیمه‌گزار درخواست خود را مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارائه می‌دهد. درصورتیکه درخواست تغییر و یا ابطال بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند
  2. با توجه به بار مالی الحاقی، حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد:
   • الحاقی بار مالی نداشته باشد
   • الحاقی بار مالی داشته باشد،در این حالت، به سه صورت زیر عمل می‌شود
    • در صورتی‌که الحاقی برگشتی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست نسخه الحاقی مربوط به خود را جهت دریافت وجه به اداره کل حسابداری و آمار ارائه نماید.
    • در صورتیکه الحاقی اضافی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست مبلغ تعیین شده را واریز و "فیش واریزی" یا "چک" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارائه دهد. سپس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی فیش واریزی را به همراه نسخه‌ای از الحاقی به اداره‌‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید.
    • در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  3. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی الحاقی را بر حسب شرایط درخواست شده در نسخه‌های زیر صادر می‌کند:
   • نسخه اول آن نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
   • نسخه دوم آن در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
   • نسخه سوم و چهارم در پایان ماه به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌شوند.
   • در صورتیکه بیمه‌نامه توسط شبکه فروش صادر شده باشد، نسخه پنجم آن برای آنها ارسال می‌شود.
  4. در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات الحاقی را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها
 1. بیمه گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال می‌کند.
 2. سپس کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به‌عمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.
 3. اداره خسارتبیمه‌نامه‌های باربری براساس فرم صورت محاسبه خسارتبیمه باربری، "حواله خسارت بیمه باربری"را صادر کرده و به بیمه گزار تحویل می دهد.
 4. بعد از تحویل حواله خسارتبیمه دریاییبه بیمه گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.
 5. بیمه گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید
 6. بیمه گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
 7. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
 1. گزارش کاپیتان یا فرمانده کشتی از نحوه وقوع سانحه
 2. گزارش سازمان هواشناسی در خصوص وضعیت جوی روز سانحه
 3. گزارش مقامات بندر
 4. ارسال عکس از مواضع آسیب دیده
 5. گزارش بازدید کارشناسی
 6. مجوز خروج شناور مورد حادثه
 7. در صورت حمل کالا ، مانیفست کالا
 8. ارسال صورتحساب تعمیرات
 9. کپی گواهینامه های خدمه و ناخدا

پس از اخذو تکمیل مدارک مورد درخواست از بیمه گزار یا نماینده قانونی ایشان ،بازدید و بررسی های کارشناسی توسط کارشناس مستقل وبررسی نهایی توسط کارشناسان بیمه گر ، طبق مفاد و شرایط بیمه نامه صادره خسارت مربوطه محاسبه و پرداخت خواهد گردید .

 • مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت

  1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
  2. دفتر ثبت خسارت
  3. کپیبیمه‌نامه دریایی
  4. فرم صورت محاسبه خسارتبیمه کشتی
  5. حواله خسارتبیمه کشتی
  6. رسید دریافت چک
  7. عکس‌های تهیه شده از حادثه
 • مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده

  1. گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
  2. گواهی کلاس کشتی
  3. گواهی صلاحیت خدمه کشتی
 • شرح فرآیند

  1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال می‌کند. در این نامه، اطلاعات زیر می‌بایست درج شده باشد:
   • شماره بیمه‌نامه
   • نوع خسارت
   • محل وقوع خسارت
  2. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات نامه را در "دفترثبت خسارت" ثبت می‌نماید.
  3. بازخوانی پرونده صدور: اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات موجود دربیمه‌نامه دریایی مرتبط را بررسی می‌نماید..اداره خسارت بیمه‌نامه‌های دریایینامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده خسارت به بیمه‌گزار ارسال می‌کند.مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده شامل موارد زیر می‌باشد:
   • گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
   • گواهی کلاس کشتی
   • گواهی صلاحیت خدمه کشتی
  4. رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از محل حادثه را ارسال می‌نماید.
  5. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره، از محل بازدیدی به‌عمل آورده گزارش و عکس‌های گرفته شده را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد.
  6. پس از تکمیل مدارک و بررسی گزارش، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "فرم صورت محاسبه خسارتبیمه کشتی"را تکمیل می‌کند.
  7. در صورتی‌که بیمه‌گزار حق‌بیمه را طبق توافق‌های به عمل آمده، پرداخت نکرده باشد، بیمه‌نامه از اعتبار ساقط است و خسارتی پرداخت نخواهد شد.
  8. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه کشتی، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "حواله خسارتبیمه دریایی" را صادر کرده و اطلاعات آن را در "دفتر ثبت خسارت" ثبت می‌نماید.حواله خسارتبیمه دریاییدر 5 نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • یک نسخه در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد.
   • یک نسخه به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • سه نسخه دراداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
  9. بعد از تحویل حواله خسارتبیمه دریاییبه بیمه‌گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد. این رسید در سه نسخه زیر تهیه می‌شود:
   • نسخه اول برای بیمه‌گزار
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
  10. بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.
  11. بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
  12. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
  13. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
  14. در پایان ماه اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات خسارت را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
  15. در صورتی‌که پرونده خسارت قابل جبران باشد (قابل ریکاور شدن باشد)، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی پرونده را جهت ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارسال می‌نماید
 • کارشناسی خسارت:
  • کارشناسی باتوجه به میزان خسارت وارده و در حدود اختیارات شعبه انجام شود. چنانچه میزان خسارت وارده بیشتر از اختیارات شعبه پیش بینی و برآورد گردید، صرفاً نسبت به تهیه صورتجلسه مقدماتی اقدام و بازدید نهایی موکول به اعزام کارشناس منتصب از سوی این مدیریت خواهد بود؛
  • با توجه به نوع کالای بیمه شده و خسارت وارده، کارشناسی در حدود تخصص و توان فنی کارشناس (اعم از کارمندان شرکت یا کارشناسان فنی آزاد که الزاماً بایستی با دفتر حقوقی شرکت و ازطریق شورای فنی قرارداد تنظیم نموده باشند و یا کارشناسان آزاد دادگستری و یا شرکت های مستقل و معتبر بین المللی) باید انجام شود.
  تبصره: تنها آن دسته از کارشناسان آزاد (متخصص و غیر شاغل در شرکت) مجاز به انجام کارشناسی برای شرکت و دریافت حق الزحمه می باشند که حکم کارشناسی آنان قبلاً توسط شورای فنی برای آنان صادر و به ادارات و شعب مربوطه ابلاغ گردیده باشد. بنابراین استفاده از کارشناسان فاقد حکم کارشناسی، از وجاهت قانونی لازم برخوردار نبوده و نمی تواند منشأ رسیدگی به خسارات صورتجلسه شده قرار گیرد.
 • صورتجلسه کارشناسی :
  به منظور تسهیل در امر کارشناسی و رسیدگی به پرونده های خسارت، فرم صورتجلسه پیوست حاوی حداقل اطلاعات مورد بیمه خسارت دیده و فرم گزارش ارسال می گردد. بدیهی است در صورت ضرورت درج اطلاعات اضافی در این رابطه در متن صورتجلسه و یا حتی در گزارش کارشناسی مربوط نیز حایز اهمیت خواهد بود.
  • در صورتی که میزان خسارت از حدود اختیارات آن واحد خارج بوده ضمن تنظیم صورتجلسه بازدید مقدماتی مراتب را سریعاً به مدیریت بیمه باربری اعلام نموده تا تصمیم و اقدام مقتضی انجام پذیرد؛
  • دسترسی کارشناس به سوابق بیمه نامه و اطلاعات مندرج درآن قبل از انجام کارشناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا ضروری است حتماً قبل از انجام کارشناسی سوابق مورد بیمه و شرایط بیمه نامه مربوط به طور دقیق مورد مطالعه و در صورت احراز تعهد شرکت با توجه به نوع خسارت وارده و همچنین وصول حق بیمه بازدید صورت پذیرد؛
  • امر کارشناسی می بایستی حداکثر سه روز پس از دریافت اعلام خسارت بیمه گزار انجام پذیرد. در صورت عدم آماده بودن کالا جهت بازدید و یا هر علت دیگری که منجر به انجام کارشناسی نگردد، مراتب می بایستی در اسرع وقت کتباً به بیمه گزار و یا اداره متقاضی کارشناسی اعلام شودد. ضمن آنکه در اعلام مراتب به بیمه گزار باید صریحاً قید شود که اعلام خسارت بعدی ایشان، معیار رسیدگی به پرونده خسارت خصوصاً مدت اعتبار بیمه نامه قرار خواهد گرفت؛
  • علت و چگونگی خسارت و میزان آن باید به صورت صریح و واضح در صورتجلسه کارشناسی توضیح داده شود، لذا مقتضی است از درج توضیحات مبهم و نامفهوم خودداری گردد.
  • در صورتی که میزان خسارت کالای مورد بیمه و یا بخشی از آن ( باتوجه به واحد بسته بندی مندرج در بارنامه) 100% تشخیص داده شد، بازیافتی کالا به شرکت سهامی بیمه ایران تعلق خواهد داشت، درغیر این صورت وضعیت بازیافتی باید در صورتجلسه به طور واضح مشخص گردد.
  • در امر بازدید اولیه به منظور صدور بیمه نامه، به واحد شمارش کالا و شماره و نوع بسته و وضعیت بسته بندی توجه و چگونگی آن در گزارش درج گردد.
  • پس از انجام کارشناسی در مورد بیمه نامه های صادره شعب دیگر شرکت سریعاً اصل صورتجلسه و گزارش کارشناسی مزبور را به ضمیمه نامه اعلام خسارت بیمه گزار که حاوی مهر و شماره و تاریخ ورود به دبیرخانه شعبه باشد به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
 • نکات ضروری:
  • در رابطه با خساراتی که دارای مقصر حادثه بوده و بازیافت خسارت امکان پذیر می باشد از جمله کسر تخلیه، عدم تحویل، حادثه وارد به وسیله نقلیه و .... اسناد مزبور از سوی بیمه گزار طبق مفاد مندرج در بیمه نامه، باید حداکثر ظرف مدت 7 ماه از تاریخ ورود کالا به مرز ارسال گردد تا در زمان اعتبار بارنامه (داخلی یکسال) در صورت تکمیل پرونده، خسارت پرداخت گردد.
  • در زمان پرداخت خسارت در بیمه نامه های داخلی می بایستی نسبت به اخذ رسید تسویه خسارت مهر و امضاء شده از بیمه گزار اقدام گردد تا پرونده جهت انجام امور ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارجاع شود. شایان ذکر است در صورت طولانی شدن زمان تکمیل مدارک بیش از مهلت های مقرر و قبل از انقضای مدت اعتبار بارنامه، بیمه گزار موظف به ارائه گواهی تمدید اعتبار بارنامه می-باشد تا بدینوسیله موجبات استیفای حقوق شرکت فراهم گردد.
   بدیهی است مسؤولیت هرگونه تعلّل در رسیدگی به پرونده خسارت و عدم پیگیری موضوع تکمیل مدارک، جهت پرداخت خسارت که منجر به انقضای اعتبار بارنامه و تضییع حقوق شرکت گردد، به عهده مدیریت محترم شعب مربوطه می باشد.
  • کلیه واحدهای اجرایی موظفند خسارات مازاد بر سقف نگهداری قرارداد اتکایی (خسارات بیشتر از 000ر400 دلار) را در اسرع وقت ممکن کتباً به مدیریت محترم اتکایی اعلام نموده و رونوشت آنرا نیز برای مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند.