بیمه نامه های مسئولیت

بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی
این بیمه نامه به منظور جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از مسئولیت دلالان رسمی بیمه صادر می‌شود.
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو
این بیمه به منظور پوشش خطرات ناشی از مسئولیت تعمیرگاه‌های مجاز خودرو صادر می شود.
بیمه عملیات ساختمانی
دربیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می گردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به...
بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط‌بانان ( زیر رشته مسئولیت عمومی)
براساس شرایط این بیمه نامه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان در جریان شکار یا انجام وظایف محیط بانی در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد . این بیمه نامه در صورت وجود مجوز قانونی برای فعالیت بیمه شونده ارائه می شود .
بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران
این بیمه‌نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.
نمایش 11 - 15 از 41 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 9