بیمه نامه های مسئولیت

بیمه مسولیت حرفه ای وکلای دادگستری
بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.
بیمه مسئولیت مدنی تورها
در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه‌مسئولیت آژانس‌های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود.
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد.بر اساس قانون بیمه، حق بیمه این بیمه نامه با توجه به...
بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان
با توجه به ضرورت تامین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، این بیمه‌ به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیراپیرا پیرا پزشکان...
بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور
بیمه‌ مسئولیت مدنی مالکین‌ آسانسور غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌نماید.
نمایش 6 - 10 از 41 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 9