بیمه نامه های مسئولیت بیمه نامه های مسئولیت

بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان
اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گزار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد. بدين معني كه چنانچه در جريان انجام كار در محل كار، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت بيمه گذار در اين ارتباط براي بيمه گر محرز گردد...
بيمه مسئوليت ناشي از توليد (توليد كنندگان)
بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا شامل بيمه كيفيت محصول و خسارت وارده ناشي از استفاده محصول كه در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در كالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد، بنا به درخواست بيمه گزار مي باشد
بيمه مسئوليت رايانه
كليه دارندگان رايانه هاي شخصي و اداري ، واحدهاي صنفي و تجاري ، كارخانجات و فروشگاههاي عرضه كننده رايانه و ادارات دولتي بيمه ايران با ارائه بيمه رايانه كليه خسارتهاي فيزيكي وارد به رايانه ناشي از آتش سوزي ، انفجار ، سيل ، طوفان ، زلزله ، نشست و رانش...
بيمه مسئوليت فني بيمارستان
بيمه مسئوليت مدني مسئولان فني بيمارستانها، درمانگاه ها و كلينيك ها دومين طرح بيمه‌اي شركت سهامي بيمه ايران پس از بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان است كه در جهت تأمين هرچه گسترده‌تر جامعه پزشكي كشور تهيه و ارائه گرديده است.
بيمه مسوليت حرفه اي مهندسين
اين بيمه‌نامه در جهت برقراري تأمين حرفه‌اي مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي‌باشند، عرضه شده است.
نمایش 1 - 5 از 41 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 9