بیمه نامه های کشتی، هواپیما و حمل کالا بیمه نامه های کشتی، هواپیما و حمل کالا

بيمه بدنه هواپيما و هليكوپتر (HULL)
بيمه‌هاي هوايي به منظور بيمه‌كردن انواع هواپيماهاي مسافربري و باري، هليكوپتر و انواع هواپيماهاي سبك و فوق سبك مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
بيمه از دست دادن گواهي پرواز خلبانان
اين بيمه نامه جبران منافع آتي از دست رفته خلبانان ،كمك خلبانان و مهندسين پرواز را پوشش مي دهد.همچنين اين بيمه نامه تامين خسارات منافع مالي وارد به خلبانان، كمك خلبانان و مهندسين پرواز در صورت ازدست دادن گواهينامه پروازي بطور دائم يا موقت را بر عهده...
بيمه جنگ بدنه هواپيما و هليكوپتر (Hull War)
بيمه هاي جنگ به منظور بيمه‌كردن خطرات ناشي از جنگ،اقدامات تروريستي و ديگر موارد مرتبط كه در بيمه بدنه استثنا گرديده اند در ارتباط با انواع هواپيماهاي مسافربري و باري، هليكوپتر و انواع هواپيماهاي سبك و فوق سبك مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
بيمه حوادث سرنشين
بيمه حوادث سرنشين پوشش صدمات بدني ناشي از حادثه وارد به مسافرين و يا خدمه پروازي كه منجر به فوت و يا نقص عضو دائم و يا موقت گردد را در بر ميگيرد.
بيمه فرانشيز بدنه هواپيما و هليكوپتر
بيمه هاي فرانشيز بدنه به منظور بيمه كردن فرانشيز بيمه بدنه كه در برخي موارد ارقام بسيار بالايي مي باشند مورد استفاده قرار مي گيرند همچنين كليه هواپيماهاي مسافربري و باري، هليكوپتر و انواع هواپيماهاي سبك و فوق سبك به اين بيمه نياز دارند.
نمایش 1 - 5 از 30 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 6