بیمه نامه های کشتی، هواپیما و حمل کالا بیمه نامه های کشتی، هواپیما و حمل کالا

بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر (HULL)
بیمه‌های هوایی به منظور بیمه‌کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بیمه از دست دادن گواهی پرواز خلبانان
این بیمه نامه جبران منافع آتی از دست رفته خلبانان ،کمک خلبانان و مهندسین پرواز را پوشش می دهد.همچنین این بیمه نامه تامین خسارات منافع مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورت ازدست دادن گواهینامه پروازی بطور دائم یا موقت را بر عهده...
بیمه جنگ بدنه هواپیما و هلیکوپتر (Hull War)
بیمه های جنگ به منظور بیمه‌کردن خطرات ناشی از جنگ،اقدامات تروریستی و دیگر موارد مرتبط که در بیمه بدنه استثنا گردیده اند در ارتباط با انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بیمه حوادث سرنشین
بیمه حوادث سرنشین پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین و یا خدمه پروازی که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم و یا موقت گردد را در بر میگیرد.
بیمه فرانشیز بدنه هواپیما و هلیکوپتر
بیمه های فرانشیز بدنه به منظور بیمه کردن فرانشیز بیمه بدنه که در برخی موارد ارقام بسیار بالایی می باشند مورد استفاده قرار می گیرند همچنین کلیه هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نیاز دارند.
نمایش 1 - 5 از 30 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 6