بیمه نامه های اشخاص بیمه نامه های اشخاص

بيمه دانشجويان
در اين نوع قرارداد دانشجويان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شركت بيمه ايران و وزارت علوم، تحقيقات و فناوريو يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذكر شده در اين توافق‌نامه تعيين‌كننده شرايط و حق بيمه مي‌باشد.
بيمه درمان گروهي تمام درمان
در اين گروه بيمه، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هريك‌ از بيمه‌شدگان‌ كه ‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌ فرانشيز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد را جبران نمايد.
بيمه عمر زماني
اين بيمه‌نامه‌ به منظور پوشش خسارت فوت بيمه‌شده در زمان اعتبار بيمه‌نامه صادر مي‌شود. حق بيمه اين بيمه‌نامه بر اساس شرايط سني و سلامت بيمه‌شده تعيين مي‌شود.
بيمه عمر مانده بدهكار انفرادي
كسانيكه از بانكها و يا موسسات اعتباري و يا صندوقهاي قرض الحسنه و... براي خريد يا ساختن خانه و يا رفع نيازهاي زندگي وام مي‌گيرند معمولاً وام گيرنده و وام دهنده اين نگراني را دارند كه در صورت فوت وام گيرنده چه پيش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند كرد،...
بيمه عمر مانده‌ بدهكار
كسانيكه از بانكها و يا موسسات اعتباري و يا صندوقهاي قرض الحسنه و... براي خريد يا ساختن خانه و يا رفع نيازهاي زندگي وام مي‌گيرند معمولاً وام گيرنده و وام دهنده اين نگراني را دارند كه در صورت فوت وام گيرنده چه پيش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند كرد،...
نمایش 1 - 5 از 24 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 5