بیمه نامه های آتش سوزی بیمه نامه های آتش سوزی

بيمه آتش سوزي طرح مهر
موضوع بيمه آتش‌سوزي، تأمين خسارت و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزي به اموال و دارائي‌هاي منقول و يا غيرمنقول بيمه‌گزار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي‌شود. بنابراين در بيمه آتش‌سوزي، خسارت‌هاي مالي مورد تأمين قرار...
بيمه آتش سوزي معمولي مراكز صنعتي
منظور از بيمه هاي آتش سوزي صنعتي، بيمه هاي آتش سوزي معمولي مي باشد كه صرفاً براي واحدهاي صنعتي صادر و آنها را تحت پوشش بيمه آتش سوزي قرار مي دهد. در اين بيمه نيز مراحل صدور قبلي طي شده و بخصوص مرحله تكميل پرسشنامه و بازديد اوليه حائز اهميت خاصي مي...
بيمه آتش سوزي طرح جامع اصناف
براساس اين طرح، خدمات درماني اصناف و خانواده‌هاي آنان كه از سوي بيمه تأمين اجتماعي بصورت كامل پرداخت نمي‌شود، تا سقف30 ميليون ريال در جراحي‌هاي پزشكي پرداخت مي‌گردد. در اين طرح واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب مي‌توانند پس از عقد قرارداد اتحاديه و انجمن...
نمایش 1 - 3 از 8 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 3