جدیدترین کتب

این کتاب به زبان ساده و مختصر، مفاهیم و خصوصیات انواع بیمه های مهندسی را توضیح داده، سپس با ارائه مجموعه...
این کتاب ابزاری است در جهت فرهنگ‌سازی و آشنایی بیشتر شرکت های بیمه، سازندگان ساختمان و مراجع صدور پروانه...

ماهنامه های دولت الکترونیک

ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره سی و هفت
امروزه اهمیت پنهان‏سازی داده‏ها به‏ویژه در سیستم‏هایی که به...
ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره سی و شش
کاربران وب همواره در استفاده از آن با مشکلات یافتن اطلاعات...
ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره سی و پنج
در عصر اطلاعات و گسترش شبکه‌های جهانی، تامین امنیت و تضمین...
ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره سی و چهار
با گسترش فعالیت‏های عملیاتی شرکت‏ها و سازمان‏ها در دنیای...